Žáci ZŠ Pustiměř pronikali do tajů větrné energetiky

Ing. Jiří Špičák

 

V pondělí 18.dubna jsem po dlouhé době zavítal na základní školu. Díky aktivitě učitelů ZŠ Pustiměř mohli žáci druhého stupně této školy proniknout do tajů větrných elektráren.
Přednáška má délku upravenu na 45min a zazní v ní informace ke klasickým zdrojům elektrické energie - uhelným a jaderným elektrárnám: popis generátoru, parní turbíny i výroby páry. Poté následují všeobecné informace o obnovitelných zdrojích energie a o jejich rozdělení. Na závěr se pak věnuji větrné elektrárně, principu její činnosti i dalším aspektům, např. vlivu na krajinu. Aby žáci nebyli pouze pasivními posluchači, v průběhu přednášky si sami vyzkouší několik fyzikálních pokusů, ve kterých se snaží překonat sílu větru a jeho proudění, ale doposud se to žádnému studentu nepodařilo.
Během dopoledne proběhly dvě přednášky tak, aby pokryly většinu tříd druhého stupně. Za to jsem rád, protože na této škole se mi se studenty pracovalo velice dobře. Je vidět, že zdejší výuka je kvalitní, protože žáci byli zvídaví, ale také již měli velkou spoustu znalostí před samotnou přednáškou.
Přednáška vznikla s podporou Zelené energie Skupiny ČEZ.
 

           

 

           

 

           

 

Akce
Partneři