Zkoušky rotorového listu

 
Rotorový list musí projít při vývoji náročnými ověřovacími zkouškami, které prokáží shodu s naprojektovanými pevnostními hodnotami.
 
Modální zkoušky rotorového listu větrné elektrárny
  • Při této zkoušce se zkoumají vlastní frekvence rotorového listu. Na konec listu se připevní zařízení, které je zdrojem vibrací. To rozkmitá celý list a snímač umístěný na listu (G-metr) nám zaznamenává velikost vibrací.
  • Touto metodou je možné zjistit tzv. vlastní frekvenci listu.
  • Případně jsme schopni touto metodou porovnávat listy mezi sebou. Používá se tehdy, když listy z výroby jsou k sobě sdružovány tak, aby vždy 3 listy měly při stejné hmotnosti i stejné rozložení hmoty po délce (to kvůli vyvážení rotoru). 
 
Rotorový list je umístěn vodorovně a na jeho konci je umístěn budič kmitů.
 
Detail budiče kmitů a snímače frekvencí.
 
Kmitající list. Konec listu kmitá s výchylkou +/-20mm.
 
 

Vzdělávání
Partneři