Partners

Sorry, this article is available only in Czech version.

Česká společnost pro větrnou energii je členem Evropské asociace pro větrnou energii WindEurope (dříve EWEA). Odkaz na stránky zde.

 

Stránky ČSVE jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením právnických osob. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Jsme firma provádějící protlaky pod komunikacemi, pluhování potrubí, vrty, podvrty, vrtané studny, bezvýkopovou pokládku a renovaci potrubí pro výstavbu inženýrských sítí se zkušenostmi z provedení více jak 1 000 000 m! Naše firma je na trhu již od roku 1996, fungující nejdříve jako OSVČ, poté od roku 2011 jako s.r.o. Jsme kvalitně vybavenou firmou s možností navržení nejúčinější metody provedení protlaků dle geologie včetně provádění ve skalním či tvrdém štěrkovém podloží.

 

Links
Partners