Je větrná energie drahá?

Větrná energie je nejlevnější energií z obnovitelných zdrojů energie (s výjimkou vodních elektráren v příznivých lokalitách - takových je však omezený počet a například v Česku jsou jejich možnosti prakticky vyčerpány). Právě díky nízké ceně má větrná energie ve světě obrovský úspěch, lze takto totiž vyrobit velké množství energie, aniž by to příliš prodražilo výslednou cenu pro zákazníka (či vyčerpalo státní pokladnu).

Zcela bez podpory se větrná energie stále ještě neobejde. Například V České republice je podpora (neboli výkupní cena) pro letošní rok 2,23 CZK/kWh (ceny jsou podle dosavadních předpisů valorizovány obvykle o 2 % ročně). Je to nejméně ze všech obnovitelných zdrojů energie (viz níže). Bez určité podpory se ale ani tento obnovitelný zdroj zatím neobejde.

Srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR

 

 

Tabulka výkupních cen
Zdroj Cena 2007
CZK/kWh
Cena 2008
CZK/kWh
Cena 2009
CZK/kWh
Cena 2010
CZK/kWh
Fotovoltaika 13,46 13,46 12,79 12,15
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
2,46 2,46 2,34 2,23
Malé Vodní elektrárny 2,39 2,60 2,70 3,00
Biomasa 3,37 4,21 4,49 4,58
Bioplyn z BPS 3,04 3,90 4,12 4,12


Zdroj: ERU


Je však potřeba si uvědomit, že všechny ostatní zdroje energie jsou dotovány také, byť často skrytým a nepřímým způsobem, který si běžný spotřebitel neuvědomuje.

Například u uhelných elektráren výrobce energie nikomu neplatí za způsobené škody na zdraví či přírodě, za fyzickou (nikoli jen vizuální) změnu krajiny a za vyčerpávání strategických surovinových zdrojů. Dokonce i tzv. povolenky na vypouštění skleníkových plynů dostávají výrobci energie dosud zdarma.

A masivně dotována je i energie jaderná. Provozovatelé jaderných elektráren neplatí reálnou cenu za státní záruky různého druhu. V případě jaderné havárie většího rozsahu nebudou kompenzovat vzniklé škody v plném rozsahu. Pro jaderné elektrárny je omezen vzdušný prostor a je jim poskytována vojenská ochrana. V současné ceně za jadernou energii nejsou zahrnuty náklady na dlouhodobé uskladnění jaderného paliva. Pokud by tyto okolnosti byly brány v úvahu, pak by ceny jaderné či "uhelné" energie byly mnohem vyšší, než je v současné době s oblibou prezentováno.

[ zpět ]


Otázky a odpovědiPartneři