Otázky a odpovědi

Jak spolu fungují elektrárny a ptáci?

Vliv větrných elektráren na ptáky patří k nepodrobněji zkoumaným environmentálním aspektům větrné energie.

[ Zobrazit více ]

Je větrná energie drahá?

Právě naopak, větrná energie je levná a to je její největší výhoda. [ Zobrazit více ]

Podílí se větrné elektrárny výrazně na zvýšení ceny elektřiny pro konečné spotřebitele?

Větrná energie přispívá ke koncové (spotřebitelské) ceně elektřiny jen zcela zanedbatelným podílem. [ Zobrazit více ]

Mají skutečně provozovatelé větrných elektráren enormní zisky?

Investice do větrné energetiky je i v kombinaci s podporovanou výkupní cenou zisková podprůměrně. Díky dlouholeté garanci je ale i přesto pro investory dostatečně atraktivní. Na vyváženost poměru zisku a investice dohlíží Energetický regulační úřad. [ Zobrazit více ]

Jsou v ČR pro provoz větrných elektráren vhodné podmínky?

Z pohledu složitosti povolovacího procesu na stavbu větrných elektráren a prohlášení mnohých politiků a úředníků vhodné podmínky nemáme. Z pohledu povětrnostních podmínek však rozhodně větrné elektrárny pro Českou republiku vhodné jsou. [ Zobrazit více ]

Škodí větrné elektrárny rázu krajiny?

Větrné elektrárny mají, vzhledem k jejich rozměrům, vliv na krajinný ráz. Otázkou je, z jakého úhlu pohledu tento jejich vliv posuzujeme. [ Zobrazit více ]

Hrozí v Česku nestabilita sítě díky větrným elektrárnám?

Tento problém „hrozí“ avšak nesouvisí s větrnými elektrárnami v České republice! Potenciál větrné energie v České republice je omezený a rozprostřený v různých regionech a nedosahuje takové výše, aby české větrné elektrárny, i při největším dnes představitelném rozvoji, přenosovou soustavu nějakým významným způsobem destabilizovaly.

[ Zobrazit více ]

Jaká je energetická návratnost větrných elektráren?

Větrné elektrárny disponují krátkou návratností energie využité při jejich výrobě, instalaci, provozu i demontáži (dle výrobců 3 – 6 měsíců).
 

[ Zobrazit více ]

Produkují větrné elektrárny infrazvuk?

Realita je, že emise infrazvuku jsou u absolutní většiny větrných elektráren hluboce podlimitní, a to i při poměrně krátké vzdálenosti. Mohou se vyskytnout pouze výjimečně a krátkodobě při nějaké mechanické poruše. Větrné elektrárny ale samozřejmě způsobují slyšitelný hluk a z důvodu dodržení hygienických limitů jsou proto stavěny ve vzdálenosti mnoha set metrů od lidských obydlí.

[ Zobrazit více ]

Kolik energie vyrobí jedna moderní větrná elektrárna?

Jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vyrobí v průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1265 domácností, tj. asi 3200 osob.
 

[ Zobrazit více ]

Otázky a odpovědiPartneři