Škodí větrné elektrárny rázu krajiny?

Větrné elektrárny jsou jedním z mnoha krajinných prvků či staveb, které mění krajinný ráz. Dosud není známa žádná výzkumná studie, která by potvrdila v Česku oblíbené úsloví, že „větrné elektrárny ničí krajinný ráz“. Že jej mění je neodiskutovatelný fakt, ale změna a vývoj je jedním ze základních atributů kulturní krajiny (Evropská úmluva o krajině). Krajina v ČR se po staletí měnila lidskou činností a až na výjimky lze těžko mluvit o krajině původní. Při posuzování projektů větrných elektráren je tak zapotřebí brát zřetel nejen na vznikající nové dominanty, ale také na jejich kladný přínos pro životní prostředí v širším slova smyslu a trvale udržitelný rozvoj.
 
Vliv větrných elektráren na krajinný ráz je přísně posuzován již v jejich projekční fázi v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) formou vizualizací, map viditelnosti a odborných posudků. Je také nutné říci, že posouzení vizuálního dojmu z větrné elektrárny je značně subjektivní záležitost a průzkumy, provedené mezi lidmi žijícími v okolí větrných elektráren, ukazují, že akceptace těchto strojů v krajině je mezi místními obyvateli překvapivě vysoká.

 

[ zpět ]


Otázky a odpovědiPartneři