Jsou v ČR pro provoz větrných elektráren vhodné podmínky?

Moderní technologie větrných elektráren jsou uzpůsobeny i středoevropským  podmínkám (tedy i nižším rychlostem větru ve srovnání s mořskými pobřežími). Díky poloze a rozmanité skladbě terénu České republiky je potenciál větru pro provoz větrných elektráren naprosto vyhovující.
 
Je pravda, že Česká republika nemá moře, rozlehlé stepi ani horské pustiny, kde bývají rychlosti větru nejvyšší. V takových místech jsou ale daní za vítr vyšší náklady. Nejde jen o náklady na samotnou výstavbu větrných elektráren, které jsou zejména v případě mořských (tzv. offshore) elektráren enormní. Jde také o náklady na výstavbu elektrických vedení a nových cest a o náklady vyvolané nutností dálkového přenosu vyrobené energie z těchto zpravidla odlehlých míst.
V oblastech, jako je například Česká republika, velká část těchto nákladů odpadá. Větrné elektrárny se nacházejí blíže místa spotřeby a elektrické i dopravní sítě zpravidla potřebují jen drobné úpravy, což podstatně snižuje celkové náklady. Díky tomu má smysl - z hlediska nákladů na vyrobenou elektřinu - větrnou elektrárnu postavit i v podmínkách, které se zde běžně vyskytují. I po zohlednění všech nákladů se totiž stále jedná o nejlevnější domácí zdroj obnovitelné energie - viz výše zmíněné informace o cenách elektřiny! To se samozřejmě netýká jen České republiky, ale i jiných států, jako jsou Rakousko či vnitrozemské části Německa, kde jsou podmínky velmi podobné jako v ČR, ale větrná energie je zde využívána v mnohem větší míře.
Nezanedbatelný potenciál pro smysluplnou výstavbu větrných elektráren tedy v České republice rozhodně existuje, byť přece jen na nižší úrovni než v některých přímořských či řídce osídlených zemích. Spíše než přírodní podmínky jsou zde ale limitem různá omezení vyplývající z poměrně hustého osídlení, jako jsou například nezbytný odstup od osídlení, ochranná pásma radarů, zvýšený důraz na ochranu přírody a krajiny apod. Realizovatelný potenciál větrné energie v České republice je zdokumentován ve studii http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/doc/potencial_ufa.pdf, podle které může větrná energie za současných technických a ekonomických podmínek reálně vyrobit více, než 5 TWh elektrické energie ročně, což by znamenalo pokrytí více než 7 procent hrubé tuzemské spotřeby v roce 2009 (pro srovnání vodní energie ve stejném roce pokryla 1,6 % hrubé domácí spotřeby ČR). Bez enormních nákladů pro spotřebitele tak může vítr poměrně významně přispět k výrobě energie, a to z ryze domácího a nevyčerpatelného zdroje.

 

[ zpět ]


Otázky a odpovědiPartneři