Pozvánka na diskuzi: rozum, ochrana klimatu a obnovitelné zdroje energie jsou spojenci (21. února)

Seminář pořádá Demokratický klub a vystoupí na ní:

 

Mgr. Jitka Martinková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici

Ing. Břetislav Koč, novinář a autor knih o historii využívání energie větru

RNDr. Ivan Sládek, CSc., klimatolog, emeritní pedagog Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity

 

Akce proběhne v úterý 21. února 2023 od 17 hodin v Měšťanské besedě (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217.

  

Energetická krize a krize klimatu mohou mít společné řešení, ve kterém mají podstatnou úlohu obnovitelné zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie se v mnoha zemích světa úspěšně rozvíjí, ale v ČR je brzděno předsudky, které se přednášející pokusí vyvrátit. Pojednají například o konferencích OSN o změně klimatu, o tom, jak se vypořádat s velkou proměnlivostí výkonu OZE spojených s počasím, nebo o tom, že je mnoho poučného ve státě dánském – což bude doloženo promítáním fotografií. 

 

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i   jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

 

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner
Partneři