Proč se stát členem ČSVE?

Domnívám se, že každý, kdo se v současné době zkusil oborem větrné energetiky zabývat vážněji, tedy ve smyslu přípravy projektu moderní velké větrné elektrárny, si na tuto otázku dokáže odpovědět sám. Každý z uvedené skupiny lidí dobře ví, že náš obor nemá v ČR na růžích ustláno a od fáze úvahy do fáze realizace projektu u nás vede cesta dlouhá a trnitá. Majoritní podíl na problematické situaci v tomto oboru má časté nepochopení a neinformovanost o problematice větrných elektráren na straně úředníků a představitelů místních i státních orgánů a samospráv.

Osamocený investor nebo developer, který se v tomto prostředí snaží připravovat projekt větrné elektrárny si dříve či později začne připadat, že se pokouší hlavou prorazit zeď. A právě v této chvíli je dobré mít za sebou „někoho“, kdo tento obor zaštiťuje a systematicky se snaží vyjednáváním se všemi dotčenými institucemi vybojovat pro náš obor důstojné „místo na slunci“.

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) k tomu má všechny předpoklady, neboť je to profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Našimi členy jsou provozovatelé s více než 3-letými zkušenostmi s provozem VTE v podmínkách ČR, odborníci zabývající se tímto oborem na vědecké bázi, ale také sympatizující lidé z řad široké veřejnosti. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti. ČSVE byla založena v roce 1994 v Jihlavě a byla registrována u MV ČR 10. 5. 1994. Od září 1999 je členem Asociace pro obnovitelné zdroje energie a od března 2001 je členem Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

A tím se dostávám k odpovědi na otázku v nadpisu. Je patrné, že ČSVE má již dlouholetou tradici a její členové mají s tímto oborem vlastní a často draze zaplacené zkušenosti. Na základě těchto zkušeností jsme schopni poskytovat podporu našim členům. Je to mravenčí práce formou nesčetných jednání s úřady a také s médii, čímž se snažíme postupně zlepšovat obecné povědomí o našem oboru a tím vytvářet pro naše členy lepší podmínky pro jejich práci.

Pojďte to s námi zkusit také!

 

Mgr. Michal Janeček
předseda ČSVE

 

» Přihláška do ČSVE
» Seznam členů

O nás
Partneři