Ad... Skončí zákaz větrníků na Vysočině?

Vážení přátelé, v médiích se rozvinula zajímavá diskuse na téma větrných elektráren na Vysočině. Přinášíme vám reakci krajského předsedy Strany Zelených na Vysočině Jiřího Pykala na příspěvek radního Kraje Vysočina Zdeňka Ryšavého o nevhodnosti větrných elektráren na Vysočině. Příspěvek pana Ryšavého si můžete přečíst zde. Názor na něj nechť si utvoří každý sám, nicméně ČSVE se ztotožňuje s reakcí pana Pykala (viz. v příloze nebo zde), ale protože v textu pan radní Ryšavý výslovně jmenuje Českou společnost pro větrnou energii, resp. mě osobně, dovolte mi krátce zareagovat.

 

Určitě souhlasím s názorem, že všem by se mělo měřit zmiňovaným stejným metrem. V praxi to podle nás znamená stav, kdy každý projekt výstavby větrné elektrárny dostane šanci projít už nyní náročným a dostatečně selektivním procesem posuzování jeho případných vlivů. Pokud se v průběhu několikaletého zjišťování ukáže, že projekt nemá podstatnější negativa, souhlasí s ním i obec, ochránci přírody, atd., je namístě otázka: proč vlastně nestavět? Pan radní Ryšavý a jeho kolegové si bohužel naopak celou problematiku jednoho metru zjednodušili do podoby plošného zákazu čehokoli co má vrtuli a točí se.

 

Pan radní dále opakuje několik dávno vyčpělých a vyvrácených tezí o neekonomičnosti větrných elektráren, jejich údajné neekologičnosti (tady skutečně nevím, co konkrétního měl na mysli) a nebezpečnosti (jeden neopakovaný a dávno odstraněný jev vydává za samozřejmou součást provozu větrných elektráren) a především šíří poplašnou zprávu o tisících větrníků na Vysočině. ČSVE skutečně mluvila vždy o 500, maximálně 1000 větrných elektráren – ale v souvislosti s celou Českou republikou. Takové tvrzení pana radního vyplývá buď z hrubé neznalosti faktů nebo prostě jen z čirého populismu a úmyslného klamání veřejnosti.

 

Závěrem si neodpustím poznámku pana Ryšavého k tzv. „dotování“ aktivit obcí z veřejných peněz prostřednictvím výstavby větrných elektráren. Starosta malé obce pracně shánějící finance by k tomuto tématu panu Ryšavému jistě odpověděl lépe, ale za obor podotýkám, že na základě dosavadního vývoje by měla přijít v horizontu několika málo let doba, kdy se neustále klesající výkupní cena elektřiny z větru protne se stále rostoucí tržní cenou silové elektřiny. Větrné elektrárny se právě jako první obnovitelný zdroj stanou konkurenceschopné. I díky tomu, že formou garantovaných výkupních cen je dnes podporován jejich rozvoj. I díky tomu, že výstavbou dnešních typů větrných elektráren umožňuje stát financovat technologický rozvoj tohoto odvětví a tím i levnější výrobu z větrných elektráren v budoucnosti.

 

Rád bych zopakoval závěry finální zprávy tzv. Pačesovy komise, která doporučila České republice do budoucna příklon k mixu zejména jaderné energetiky vhodně doplněné obnovitelnými zdroji. I vzhledem k závazkům, které v tomto směru dala Česká republika Evropské unii, je proto dnešní prostoj Kraje Vysočina nezodpovědný a krátkozraký.

 

Mgr. Michal Janeček

 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři