Česká energie s britským přízvukem

9.6.2010 Hospodářské noviny str. 10 Názory, Martin Sedlák


Ambiciózní program čistých inovací a nezávislosti na fosilních palivech, se kterým přišla nová britská vláda, se může stát pozoruhodnou inspirací i pro pravicovou koalici v Praze. Nejdůležitějším bodem britského programu je Zelená investiční banka, fond, který postupně umožní budování energetické nezávislosti státu. Stát půjčkami podpoří soukromé investice do čistých odvětví.
Současně chce vláda spustit budování vysokorychlostních železnic. Srazí tak britskou závislost na ropě i plynu a pomůže průmyslu překonat ekonomickou recesi. Rozpumpuje nové firmy a vytvoří tisíce pracovních míst.
Obnovitelné zdroje má podpořit v Británii také rozšíření výkupních cen. Už labouristická vláda zavedla obdobu českého zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Nová koalice do ní chce zahrnout více technologií.
Zároveň hodlají konzervativci a liberální demokraté také připravit přenosovou soustavu na nově nastupující čisté zdroje.
Různé názory na jadernou energetiku britská koalice vyřešila dohodou. Konzervativcům atom nevadí, Liberálové se na něj dívají jako na zbytečně drahý projekt. Východiskem je dohoda. Vláda dá novým reaktorům zelenou pod podmínkou, že je investoři postaví za své, bez státní podpory. Komentátor pravicového Daily Telegraphu to interpretoval prostě: „Žádný soukromý investor dosud nepostavil jadernou elektrárnu kdekoliv na světě bez spousty vládních dotací.“
Britům se pod konzervativní vládou otevírají dveře k bezpečné, čisté a prosperující budoucnosti. Rozhodnouli se české koaliční strany také snižovat závislost na fosilních palivech, mohou nalézt inspiraci v koncepci Chytrá energie - v dubnu představený plán ekologických organizací se hodně podobá britským vládním záměrům.
Chytrá energie je konkrétní a propočtený návrh, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit tuzemskou energetiku. Vychází hlavně z výsledků Pačesovy komise a vznikl ve spolupráci s experty z Wuppertalského institutu v Německu, kteří pro něj dělali nezávislé kalkulace. Pokud se uskuteční, český dovoz ropy a zemního plynu bude poloviční a exhalace oxidu uhličitého klesnou o více než 80 %.
Potvrzuje, že lze zajistit dostatek energie pro zdejší domácnosti a průmysl, aniž bychom museli rozšiřovat uhelné doly a stavět nové reaktory.
Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí větší výkon české ekonomiky - a lepší životní standard - s mnohem menším množstvím energie. Propočty Pačesovy komise také potvrdily, že obnovitelné zdroje mohou výhledově pokrýt až dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině.
Britská vláda svým ambiciózním programem upozornila, že bez účinných opatření se z místa nepohneme. Rovněž Česko potřebuje nastartovat inovace. A teď přichází klíčový vtip: V Británii se na programu shodli labouristé, konzervativci i liberální demokrati, odbory a Konfederace britského průmyslu. Také zdejší koalice by měla otevřít podobně širokou debatu.

***

O autorovi| Martin Sedlák, Autor je energetickým expertem Hnutí Duha
 

Média
Partneři