KOMORA OZE VÍTÁ NÁVRH ENERGETICKÉ UNIE ORIENTOVANÉ NA UDRŽITELNOU ENERGETIKU S DOMÁCÍMI OBNOVITELNÝMI ZDROJI

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) vítá návrh energetické unie představené Evropskou komisí. Bezpečnost, udržitelnost, konkurenceschopnost a každému Evropanovi dostupná energie – to jsou základní kameny ve středu 25. února Evropskou komisí zveřejněného konceptu Evropské energetické unie. Sjednocení energetické politiky členských zemí EU a propojení evropského energetického trhu umožňujícího využití potenciálu obnovitelných zdrojů, efektivitu, konkurenceschopnost a svobodu spotřebitelů i energetickou nezávislost Evropy s ohledem na ochranu klimatu a životního prostředí. To jsou nanejvýše důležité otázky pro budoucnost Evropy. Od ustavení společenství uhlí a oceli je to neméně důležitý milník Evropské unie.

Po více než šedesáti letech je na čase „poděkovat“ uhlí a centralizované energetice za jejich služby a udělat nutné zásadní kroky k udržitelné energetice. Společný postup členských států není žádným symbolickým krokem ale nutností. Je na čase, aby se Evropa dohodla na společném postupu. Je nutné společně rozhodnout o modernizaci sítí umožňující přeshraniční toky napříč Evropou. Je potřeba jasná koncepce rozvoje plynovodních sítí v rámci celé Evropy. S ohledem na klimatickoenergetické cíle a politiku je nutné maximálně zvyšovat energetickou účinnost, co nejvíce využívat domácích obnovitelných zdrojů energie a snížit na pouze nezbytné minimum závislost na dovozu zdrojů, ať už plynu či jádra.

To vše je zapotřebí promítnout i do legislativy na všech úrovních a zajistit tak dlouhodobě jasná pravidla, garance a předvídatelnost pro finanční kruhy a možné investory v čele s Evropany samotnými. Například v Německu již nyní je více než polovina obnovitelných zdrojů vlastněna přímo občany, zatímco velké energetické firmy vlastní pouze 12% z instalovaných obnovitelných zdrojů 1. Decentralizované obnovitelné zdroje elektřiny i tepla vlastněné přímo občany zajistí nejen energetickou svobodu občanům, ale i větší bezpečnost Evropě i členským státům. Občané získají nezávislost na energetickým monopolech, Evropa i členské státy zmírní svou energetickou závislost na dovozu zdrojů a sníží zranitelnost své energetické infrastruktury s velkými centrálními zdroji.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE vítá návrh Evropské komise a uvedl: „Pro Energetickou unii je nejvyšší čas. Je potřeba, abychom si důkladně společně v Evropě prodiskutovali, jak budeme dál po roce 2020 směřovat energetiku, jenž má zásadní dopad do naší bezpečnosti a budoucnosti. Vítr, slunce a ostatní obnovitelné zdroje s jejich dostatečným potenciálem i u nás v Česku, jež nemusíme dovážet, jsou logicky jedním ze základních kamenů budoucí evropské energetiky.“

Nezbytná modernizace elektrických sítí musí být provedena s jasnou strategií, ta by měla být dohodnuta na základě diskuse všech členských států a následně i jimi respektována a dodržována.

Chalupa dodal: „Zdánlivou ztrátou národní energetické suverenity získáme daleko více – Energetickou svobodu založenou na solidaritě a soudržnosti všech členských států. Jako jednotlivé státy jsme slabí, jako vzájemně solidární a soudržná Evropa budeme jedním z nesilnějších globálních hráčů.“

Klíčová fakta:

 • EU je největší dovozce energie na světě. Dovážíme 53 % energie za zhruba 400 bilionů EUR
  každý rok
 • Jen loni zaplatila Česká republika Rusku za plyn 61 miliard Kč 2
 • 12 zemí EU dosud nedosáhlo cíle minimálního propojení – aby min. 10 % instalované kapacity
  mohlo být exportováno přes hranice
 • Vhodně propojená evropská energetická infrastruktura může uspořit 40 bilionů EUR každý
  rok
 • 6 zemí EU je závislých na jednom dodavateli plynu
 • 75 % našeho bytového fondu je energeticky neefektivní; 94 % procent z dopravy spoléhá na
  ropné produkty, z nichž se 90 % dováží
 • V EU je potřeba investovat v oblasti energetiky do roku 2020 více než 3 triliony EUR
 • Velkoobchodní ceny elektřiny jsou v Evropě o 30 % vyšší a velkoobchodní ceny plynu o 100
  % vyšší než v USA
 • Evropské firmy ze sektoru obnovitelných zdrojů mají celkově roční obrat ve výši 129 miliard
  EUR, přímo zaměstnávají více než milion lidí, úkolem je udržet dnes už jen jednu z předních
  pozic ve světě vedle Číny, USA a dalších
 • V období 1990 – 2011 klesly v EU emise skleníkových plynů o 18 %
 • Cíle EU pro 2030 jsou: minimální snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, zvýšení podílu
  obnovitelných zdrojů na minimálně 27 %, zvýšení energetické účinnosti minimálně o 27 %

 

Kontakty:
Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa @komoraoze.cz, +420 603 420 387
Jan Habart, místopř. Komory OZE, jan.habart @komoraoze.cz, +420 603 273 672

Odkazy:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://www.ewea.org/press-releases/detail/2015/02/25/ewea-welcomes-energy-union-proposal-for-post-
2020-renewables-directive/


1 http://energytransition.de/2014/12/infographs/
2 http://www.hnutiduha.cz/aktualne/pul-miliardy-denne-vladimiru-putinovi-za-ropu-plyn

Média
Partneři