Kralupský seminář představí spolehlivé větrné elektrárny

Zdroj: Mělnický deník 14.3.2012 str. 2, Mělnicko - region, PETRA ŠPITÁLSKÁ


Kralupy – Větrné energii je věnován jarní seminář v Kralupech nad Vltavou. Návštěvníci se tam dozvědí podrobnosti o stavbách a konstrukcích větrných elektráren, jejich vztahu k životnímu prostředí i podmínkách jejich umístění.
Seminář pořádá kralupské ekologické centrum spolu s Českou společností pro větrnou energii u příležitosti Mezinárodního roku udržitelné energie.
Podle Mileny Vágnerové z Ekologického centra v Mostě, ke kterému kralupské centrum patří, se seminář pro školáky, studenty i dospělé koná v zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou 10. dubna. A hned třikrát.
„Aby se dostalo na všechny zájemce, počítáme s dvouhodinovým seminářem od 10 hodin, od 12. 30 a od 14 hodin,“ řekla Milena Vágnerová a připomněla, že je nezbytné se předem přihlásit na mailu mailto:ekoporadna@eckralupy.cz nebo na bezplatné Zelené lince 800100584.
Vítr lze v krajinách s příhodnými větrnými podmínkami využít k výrobě elektrické energie. „Spolu se sluncem, vodou a biomasou patří k obnovitelným zdrojům energie, tedy k těm zdrojům, jež se nikdy nemohou zcela vyčerpat,“ vysvětlila Milena Vágnerová.
V současné době však stále pochází většina spotřebovávané energie ze zdrojů neobnovitelných, kterými jsou uhlí, ropa, zemní plyn nebo uran. Jejich zásoby jsou omezené a navíc jejich těžba i zpracování poškozují životní prostředí. Dnešní společnost je přitom na energii závislá.
Rok 2012 vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny.
Cílem je upozornit na otázky přístupu k energii, energetické udržitelnosti a obnovitelných energií. Evropská unie jako celek se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na pětinu konečné spotřeby energie. Česko zavazuje národní akční plán vyrábět do roku 2020 třináct procent energie z obnovitelných zdrojů. Nejvyužívanějšími jsou u nás především solární energie, energie biomasy, geotermální energie i energie vody a větru.
Moderní větrné elektrárny jsou spolehlivým zdrojem ekologicky čisté energie. Jsou stavbami takzvaně dočasnými, umisťovanými na větrných místech. Většinou jde o vyšší místa, která zachytávají intenzivnější a trvalejší vítr, a tím dosahují stabilnější a rovnoměrnější výroby elektrické energie. Neprodukuje do ovzduší žádné plynné nebo tuhé emise. Na druhou stranu jejich stavby často poznamenají ráz krajiny. Ve středních Čechách je větrná elektrárna pouze na Pražské plošině mezi Kladnem a Slanýmu obce Pchery.

Média
Partneři