Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje změny zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. Ti, kteří očekávali, že nový zákon o podporovaných zdrojích energie, v kombinaci s vládou schváleným Národním akčním plánem obnovitelných zdrojů energie, přinese stabilitu podnikatelského prostředí, se mýlili. Rozvoj technologií OZE v mezích Národního akčního plánu obnovitelných zdrojů do r. 2020 zpochybnila sama vláda, která v návrhu Státní energetické politiky naplánovala zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od r. 2015. A současný návrh novely zákona zastavuje provozní podporu všem obnovitelným zdrojů energie uvedeným do provozu již k 1.1.2014.

 

Cílem novely zákona je snaha o zastavení pokračování růstu cen elektřiny. S takovým cílem nelze než souhlasit. Jenže v rozporu s takto deklarovaným cílem navrhuje MPO dotovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi uhlí, spalování odpadů a navíc zavést provozní podporu jaderné energie formou tzv. kapacitních plateb.

 

Více čtěte v analýze Komory OZE.

 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Větrné elektrárny v ČR
Partneři