Lidé vnímají obnovitelné zdroje energie pozitivně

30.3.2010 euro.cz str. 0, Doprava a cestovní ruch, Životní prostředí, Lukáš Petřík


Podle nejnovějšího šetření agentury STEM/MARK jsou obnovitelné zdroje energie obecně vnímány velmi pozitivně. Třetina dotazovaných je ochotna si za elektřinu z obnovitelných zdrojů připlatit, avšak průměrná částka, kterou jsou lidé ochotni zaplatit, se oproti minulému průzkumu snížila o polovinu. Výzkum dále ukázal, že lidé vnímají obnovitelné zdroje jako přínosné, ale jejich podpora musí být přiměřená možnostem českých zákazníků.

Podle nejnovějšího šetření agentury STEM/MARK jsou obnovitelné zdroje energie obecně vnímány velmi pozitivně. Třetina dotazovaných je ochotna si za elektřinu z obnovitelných zdrojů připlatit, avšak průměrná částka, kterou jsou lidé ochotni zaplatit, se oproti minulému průzkumu snížila o polovinu. Výzkum dále ukázal, že lidé vnímají obnovitelné zdroje jako přínosné, ale jejich podpora musí být přiměřená možnostem českých zákazníků.

Lidé jsou ochotni přispívat na obnovitelné zdroje podstatně méně než před půl rokem. Březnový průzkum ukazuje, že 30 procent respondentů by přispělo na obnovitelné zdroje v rámci měsíční platby za elektřinu. Avšak průměrná částka, kterou by byli lidé ochotni platit, se snížila oproti průzkumu ze září 2009 zhruba o polovinu, tedy na 14 korun měsíčně.

Když měli respondenti vybrat obnovitelný zdroj, který by podpořili, pak nejvíce z nich v této souvislosti uvádělo vodní elektrárny (80 procent), následně elektrárny sluneční (72 procent) a těsně za nimi volili respondenti elektrárny větrné (68 procent).

Celkem 89 procent respondentů souhlasilo s tvrzením, že obnovitelné zdroje jsou přínosné, ale jejich podpora musí být přiměřená možnostem českých zákazníků. Výzkumu se celkově účastnilo 961 osob starších osmnácti let. Terénní fáze šetření se uskutečnila v období od 5. do 15. března.


URL| http://www.euro.cz/detail.jsp?id=23071
 

Média
Partneři