Polovina Čechů považuje jadernou energetiku za nebezpečnou. Zato soláry podporují.

5.5.2011, ceskapozice.cz, Čestmír Klos, Energetika / Ekologie

 

Ani hysterie kolem fotovoltaiky nevzala občanům důvěru ve využití energie Slunce, větru a vody. Obnovitelné zdroje bodují hlavně ekonomicky.

 

Většina obyvatel České republiky vnímá jadernou energetiku negativně. Pramen: výzkum Factum Invenio.

Češi jsou přesvědčeni, že obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou bezpečné a dlouhodobě ekonomicky výhodnější než zdroje ostatní, včetně jaderné energie. Postoje více než tisícovky českých občanů k obnovitelným zdrojům zkoumala koncem března agentura Factum Invenio. Tím, že své respondenty vybírala podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti bydliště a dokonce i dle hrubého příjmu domácnosti, vyloučila jakékoli možné nátlakové skupiny.

Třem čtvrtinám dotázaných v Česku chybí větší využití obnovitelných zdrojů. A naopak nadpoloviční většina (57 procent) má negativní nebo spíše negativní vztah k jaderné energii. V souvislosti s nedávnými událostmi v japonské Fukušimě se lidé přiklánějí k závěru, že je nutné zvýšit bezpečnostní opatření a do budoucna tento zdroj energie omezit. Přitom 23 procent dotázaných tvrdí, že se jejich názor po událostech v Japonsku nijak nezměnil. Tento postoj sdílejí především ti, kteří jadernou energii obecně hodnotí pozitivně. Zároveň však volají po přijetí bezpečnostních opatření.

 

Porovnání názorů na bezpečnost a nákladnost všech typů elektráren. Pramen: výzkum Factum Invenio.

OZE u občanů na celé čáře vyhrávají v očekávání ekonomické výhodnosti. Nejekonomičtějším zdrojem jsou podle nich větrné elektrárny. Ty dle názoru 70 procent populace generují nejnižší náklady, a to jak z hlediska provozu, tak z potřeb následné údržby, případně likvidace odpadů.

Naopak za nejdražší je v současné době považována jaderná energie. Za velmi drahou nebo spíše drahou ji považuje 61 procent populace. Polovina lidí je přesvědčena o tom, že riziko jaderných elektráren je vyšší než finální užitek. V tomto pohledu je společnost rozpolcena, neboť druhá polovina občanů si myslí pravý opak. Ovšem z hlediska bezpečnosti si obnovitelné zdroje stojí nejen vysoko nad jadernou energetikou, ale i nad ostatními konvenčními zdroji. Za nejbezpečnější jsou považovány opět elektrárny větrné, následované fotovoltaickými a vodními.

Za prvními třemi jmenovanými pak s odstupem následují elektrárny uhelné, plynové a nakonec jaderné. Jadernou energetiku jako rozhodně nebezpečnou vnímá téměř polovina populace. Když se přestalo uvažovat o dalších solárních parcích na polích, znovu velice stoupla důvěra občanů v solární elektrárny. Panely na střechách domů i průmyslových budov by uvítalo 84 procent populace.


URL| http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/polovina-cechu-povazuje-jadernou-energetiku-za-nebezpecnou-zato-solary-podporuji

Média
Partneři