Realizovatelný potenciál větrné energie z roku 2012 - studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR

Energie větru je v celosvětovém měřítku obnovitelným zdrojem energie s druhým nejvyšším potenciálem, hned po primární energii slunečního záření. Množství neustále se obnovující větrné energie, která je k dispozici ve spodních vrstvách atmosféry, vysoce překračuje veškeré energetické potřeby lidstva. Praktické využití tohoto nezměrného potenciálu je však limitováno řadou omezujících podmínek, v prvé řadě

 

  • koncentrací hlavních míst spotřeby elektrické energie do relativně nevelkých regionů s vysokou hustotou obyvatel a omezenými možnostmi výstavby větrných elektráren
  • kolísáním výroby větrné energie v závislosti na povětrnostních podmínkách
  • omezenými možnostmi dlouhodobějšího skladování velkých objemů elektrické energie
  • relativně vysokými náklady na vedení velkých objemů elektřiny na velmi velké vzdálenosti (z řídce osídlených oblastí do míst spotřeby či mezi regiony pro vzájemné vyrovnávání výchylek), respektive i různými bariérami pro realizaci těchto přenosů.

 

Celou studii naleznete v přiloženém dokumentu.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Větrné elektrárny v ČR
Partneři