Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Tošovským

Na níže uvedeném odkazu naleznete záznam rozhovoru Rádia Česko s ministem Tošovským o problematice přenosové soustavy ČR.

 

Zde je malá ukázka týkající se OZE:

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jakého procenta podílu se stává solární energetika pro celý systém problémem? Kde je ona mez, kde už by to skutečně mohlo být problematické? Vy sám s nadsázkou říkáte, že Češi si uvědomí problém, až dojde ke skutečnému blackoutu.

 

Vladimír TOŠOVSKÝ, ministr průmyslu a obchodu
--------------------
No, ne, tak to neříkám jenom já. To říkají všichni energetici v celé Evropě. Ale ta mez se nedá říci, že prostě je nějaké číslo. Ta mez je daná tím, jaké jsou zrovna podmínky v té soustavě. Bude-li dostatek služeb, bude-li dostatek těch volných kapacit na připojení, tak ta mez poroste. V současné době já bych teďkom to řeknu jenom, jenom hrubým odhadem, tak ty výkony pokud vezmeme větrné elektrárny a zároveň solární elektrárny, tak dohromady ta mez, bez těch nějakejch dalších investic do těch regulovaných zdrojů, nebo regulačních zdrojů, je kolem 800 megawattů.
 

 

Celý rozhovor naleznete zde:

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01081894&br=64&s=

Média
Partneři