Rozšíření výkonu větrné elektrárny Whitelee o 217 MW

14.10.2010 technika.ccb.cz str. 0 Energetika, elektrotechnika
 

Společnost Alstom získala objednávku v hodnotě přes 200 miliónů EUR od společnosti Scottish Power Renewables (SPR), dceřinné společnosti španělské energetické skupiny Iberdrola Renovables, na výstavbu rozšíření výkonu větrné elektrárny Whitelee ve Skotsku o 217 MW. Na základě uzavřené smlouvy nainstaluje společnost Alstom celkově 69 větrných turbín ECO 100, z nichž každá disponuje výkonem 3 MW, a šest větrných turbín ECO 7 A s jednotkovým výkonem 1,67 MW, jejichž provoz má být plně spuštěn v květnu roku 2012. Smlouva zahrnuje dodávku, přepravu, instalaci, uvedení do provozu a zajištění provozních a údržbářských úkonů.

„Tato objednávka představuje podstatný technologický mezník a zároveň se díky ní dále posilují vzájemné vztahy se společností SPR a samozřejmě se skupinou Iberdrola Renovables, pro něž firma Alstom již v Evropě zajišťovala instalaci šesti projektů větrných elektráren s celkovým výkonem 185 MW“, říká Alfonso Faubel, viceprezident společnosti Alstom Wind. „Je to rovněž důkaz o tom, že společnost Alstom dokáže realizovat a skutečně také realizuje obrovské kroky směrem k ochraně životního prostředí.“

Rozšíření větrné elektrárny Whitelee je jedním z největších pevninských projektů v Evropě pro získávání elektřiny z větrné energie a představuje rovněž první skutečně rozsáhlý projekt, kde jsou nasazeny výkonné větrné turbíny Alstom ECO 100, čímž se stává významným mezníkem v činnosti této společnosti. Tato zakázka je rovněž známkou pokračujícího závazku firmy Alstom k podílení se na rozšiřování trhu s obnovitelnými energetickými zdroji ve Spojeném království.

Stephen Burgin, zemský prezident a ředitel sektoru Power společnosti Alstom ve Spojeném království k tomu říká: „Firma Alstom je významným subjektem elektrárenského průmyslu Spojeného království a v současné době si buduje silnou pozici v oblasti obnovitelných energetických zdrojů. Úspěšný výsledek jednání o této smlouvě, stejně tak jako pevninská větrná elektrárna s výkonem 26 MW, již budujeme u města Maesgwyn v Jižním Walesu, potvrzují náš závazek k podílení se na rozvoji trhu s obnovitelnými energetickými zdroji ve Spojeném království.“

Společnost Alstom buduje větrnou elektrárnu pro Pennant Walters ve městě Maesgwyn ve Walesu, jež sestává z 13 větrných turbín ECO 80, které budou vyrábět elektrickou energii o celkovém výkonu 26 MW. V nedávné době dokončila společnost Alstom práce na větrné elektrárně s výkonem 15 MW v oblasti Clachan Flats ve Skotsku pro společnost Scottish Power Renewables, přičemž provoz této elektrárny byl slavnostně zahájen 26. června. Tato nová větrná elektrárna sestává z devíti turbín Alstom ECO 74, jež dohromady vytvářejí takový objem elektrické energie, který pokrývá spotřebu přes 8 500 domácností.

Ve Spojeném království existují plány, jež stanovují, že do roku 2020 bude až 35 procent elektrické energie vyráběno z obnovitelných zdrojů, z čehož značná část bude připadat na větrnou energii. Aby tento cíl bylo možné splnit, bude nutné na území Spojeného království vybudovat dodatečnou kapacitu pevninských větrných elektráren o výkonu 14 GW v porovnání s dnešními přibližně 3 GW. Sektor výroby elektřiny z větrné energie v Evropě vykazuje značný potenciál růstu. Během pouhých 15 let se instalovaná kapacita vyráběného výkonu zvýšila z 2,5 GW v roce 1995 na 74,8 GW na konci roku 2009, přičemž v roce 2020 by instalovaná kapacita mohla dosáhnout hodnoty 230 GW*.

Společnosti Alstom a Iberdrola Renovables se navíc dohodly na instalaci výkonové kapacity 100 MW ve Španělsku (sestávající z 60 větrných turbín ECO 80, z nichž každá disponuje výkonem 1,67 MW) v roce 2011 a dalších 49 MW (sestávající z 29 generátorů ECO 80 s výkonem 1,67 MW) v roce 2012. Spolupráce mezi společnostmi Alstom a Iberdrola Renovables nadále posiluje vzájemné vazby v souvislosti s vyvíjením společných aktivit v rámci několika projektů pevninských zařízení na různých místech zeměkoule a rovněž v rámci společného vývoje technologie plovoucích větrných elektráren určených pro provoz na otevřeném moři.

Větrné turbíny ECO 100 a ECO 110 od společnosti Alstom jsou součástí její nové platformy 3 MW ECO 100, která představuje výrazný pokrok z hlediska výkonové kapacity turbín a energetického výtěžku. Turbíny ECO 100 se vyznačují průměrem rotoru 100 m, jsou vhodné pro střední až vysoké rychlosti větru a jsou předním zástupcem nově se rozvíjející technologie pevninských větrných 3 MW turbín, jež se v evropském tržním prostředí rychle stává standardem. Veškeré větrné turbíny od firmy Alstom zahrnují jedinečnou koncepci podpory rotoru ALSTOM PURE TORQUE™, která chrání převodovku a další součásti hnacího ústrojí před průhybovým zatížením, čímž přispívá k vyšší úrovni spolehlivosti.

*Zdroj: European Wind Energy Association (Evropské sdružení pro větrnou energii)

www.alstom.cz


URL| http://technika.ccb.cz/index.php?sec=rubrika&id_rubrika=34&id_zprava=19639#zprava_19639

 

Média
Partneři