Spojení mezi převodovkou a generátorem

 
Přenos kroutícího momentu na generátor bývá proveden jednou hřídelí, či pomocí dvou souosých hřídelí, které jsou pak spojeny přes spojku. Spojka má za úkol kompenzovat rázové špičky vznikající od náhlých poryvů větru. Na výstupní hřídeli z převodovky je také umístěna třecí brzda, která má za úkol v případě krizových situací zastavit točící se rotor.
 

Vzdělávání
Partneři