Spojení mezi převodovkou a generátorem

 
Přenos kroutícího momentu na generátor bývá provedeno jednou hřídelí, či pomocí dvou souosých hřídelí, které jsou pak spojeny přes spojku, která má za účel kompenzovat rázové špičky vznikající od náhlých poryvů větru. Na výstupní hřídeli z převodovky je také umístěna třecí brzda, která má za úkol v případě krizových situací zastavit točící se rotor.
 

Education
Partners