V Číně lze snížit emise přechodem na vítr

24.9.2009 Ekonom str. 55 Věda & technologie (ebo)


KRÁTCE

Čína, největší producent skleníkových plynů, do roku 2030 podle odhadu vědců zdvojnásobí svou spotřebu energie. Emise těchto plynů, zejména oxidu uhličitého, však může snížit za stejnou dobu o třetinu – pokud alespoň polovinu energie vyrobí ve větrných elektrárnách, tvrdí studie v časopise Science.
Její autoři, tým Michaela McElroye z Harvardu, jsou na základě meteorologických měření potenciálu větrné energie v Číně přesvědčeni, že je to reálné. Momentálně Čína vyrábí z větru pouhé čtyři desetiny procenta celkové energie, 80 procent získává z uhlí.
 

Média
Partneři