Větrná energetika zažívá značný rozmach v celém světě

26.8.2009 Realit str. 38 Minitéma / obnovitelné zdroje energie, Karel Voják


Hitem dnešní doby jsou větrné elektrárny. A to nejen u nás, ale v celém světě. Například v Evropě v roce 2008 byly právě větrné elektrárny nejvíce budovaným zdrojem elektrické energie, předčily elektrárny plynové, uhelné i všechny ostatní.


Průkopníky ve využívání energie větru byli již od 50. let Dánové, jejichž větrné elektrárny pokrývají v současnosti více než pětinu jejich celkové spotřeby energie. Zatímco v 90. letech a na začátku 21. století byl rozvoj větrných elektráren koncentrován do několika málo států (Dánsko, Německo, později Indie, částečně USA), v posledních pár letech se jedná o celosvětově rozšířený fenomén. Hlavní příčinou byly rostoucí ceny fosilních paliv a jejich patrný dopad na přírodu a stále dokonalejší technologie větrných elektráren. Vedle geografického rozšíření provází rozmach i angažovanost dalších společností původně stojících mimo obor. Do větrných elektráren začaly masivně investovat velké energetické společnosti (např. španělská Iberdrola), silně jsou zapojeny bankovní instituce a další. Vstup těchto velkých hráčů na „větrný“ trh přinesl nezbytné prostředky a významně přispěl k růstu odvětví. V mnoha zemích se na rozvoji výrazně podílejí různé druhy státních podpor obnovitelných zdrojů. Větrné elektrárny se staly významnou součástí světové energetiky.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři