Větrné elektrárny jsou nejprogresivnější zdroj elektřiny - otevírají už v sobotu

11. června 2015 – Moderní větrné elektrárny se již podesáté otevřou pro veřejnost v sobotu 13. června od 10 do 16 hodin v 6 lokalitách na území celé České republiky. Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci s provozovateli akci pořádá u příležitosti Světového dne větru.

V šesti krajích přijde už tuto sobotu velká chvíle pro zájemce o energetiku a technickou turistiku. Obyvatelé blízkých obcí a měst i návštěvníci z větší dálky – ti všichni budou mít znovu po roce možnost posoudit, jak vyspělá je ekologická výroba elektřiny z větru v České republice. V sobotu 13. června v době od 10 do 16 hodin totiž otevřou své brány k bezplatné prohlídce větrné elektrárny v 6 lokalitách po celé zemi (detaily v přiložené pozvánce).
U vybraných elektráren je zajištěn také zajímavý doprovodný program a atrakce pro děti. Více o Dni otevřených dveří na větrných elektrárnách na webu ČSVE
http://csve.cz/cz/clanky/pozvanka-na-den-otevrenych-dveri-vetrnych-elektraren-2015/557


Česká společnost pro větrnou energii (www.csve.cz), profesní asociace která v ČR obor zastřešuje, akci pořádá ve spolupráci s European Wind Energy Association (www.ewea.org) a provozovateli větrných elektráren u příležitosti Světového dne větru (www.globalwindday.org), který připadá na 15. června.

Návštěvníci budou mít šanci přímo na místě promluvit s odborníky na větrnou energii a především vidět stroje v provozu z bezprostřední blízkosti. Zároveň se mohou přesvědčit o jejich bezpečném, bezhlučném a ekologickém provozu při výrobě 100% čisté energie.

„Rádi bychom navázali na devět úspěšných ročníků této akce. Tisíce spokojených návštěvníků, kteří každoročně od větrných elektráren odcházejí plni dojmů a nových poznatků, jsou pro nás závazkem. Lidé mají přímo na místě možnost posoudit, jaký je skutečný přínos větrných elektráren české energetice,“ uvedl předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

Zájemci o větrné elektrárny se letos mimo jiné dozvědí, že:
- v České republice se v současnosti točí větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 283 MW,
- větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 469 GWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 135 000 domácností
- podpora větrných elektráren přijde spotřebitele na necelé dva haléře v jedné spotřebované kWh
(pozn.: pokud by celá podpora byla promítnuta do ceny elektřiny pro spotřebitele, fakticky ale část nákladů na podporované zdroje hrazena ze státního rozpočtu), to je nejméně ze všech podporovaných zdrojů,
- aktuální výkupní cenou 1,98 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem elektřiny a výrobními náklady úspěšně konkuruje některým starším uhelným elektrárnám,
- v EU bylo v roce 2014 nainstalováno nových kapacit výroby elektřiny opět ve větrných elektrárnách – konkrétně 11 791 MW,
- celkový instalovaný výkon větrných elektráren na konci roku 2014 v EU 128,8 GW při průměrně větrném roce pokryje 10,2 % spotřeby elektřiny EU,
- celosvětově byl meziroční nárůst instalací nových větrných elektráren 44%, poprvé bylo za jediný rok instalováno více než 50GW, celkový kumulovaný instalovaný výkon větrných elektráren na konci roku 2014 je 369,6 GW.


Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687

Více informací o Dni otevřených dveří i větrné energii na
http://csve.cz/cz/clanky/pozvanka-na-den-otevrenych-dveri-vetrnych-elektraren-2015/557

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti. ČSVE byla založena v roce 1994 v Jihlavě a byla registrována u MV ČR 10. 5. 1994. Od září 1999 je členem Asociace pro obnovitelné zdroje energie a od března 2001 je členem Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

 

Média
Partneři