Větrné elektrárny otevřely své dveře tisícům návštěvníků. Vyrobí elektřinu pro 200 tisíc domácností.

25. června 2012, Praha – Slunečné počasí v kombinaci s větrem přilákalo minulou sobotu pod větrné elektrárny v České republice opět tisíce lidí. Stalo se tak v rámci již sedmého ročníku Dne otevřených dveří větrných elektráren. Větrné elektrárny v prvních čtyřech měsících roku zvýšily meziročně výrobu o 32 %.

 

Masivní zájem provází letos větrné elektrárny v České republice. Přispívá k tomu zejména pestrá paleta popularizačních akcí, které Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), profesní sdružení výrobců 100% čisté elektřiny z větru a jejích příznivců, připravuje pro širokou veřejnost.

 

Již zaběhnutou značkou jsou Dny otevřených dveří, které každoročně v polovině června přilákají pod roztočené lopatky moderních větrných turbín tisíce fanoušků a zájemců o výrobu ekologické energie z větru. Akce pořádaná v rámci Světového dne větru se letos konala v sobotu 16. června na celkem 13 lokalitách po celé České republice a celková návštěvnost atakovala hranici 2 500 lidí. Nejvíce zájemců o větrné elektrárny dorazilo k věžím v Jindřichovicích-Staré (400), Janova u Litomyšle (300), Rozstání (300) a Věžnice (285). Mnohde se letos den otevřených dveří konaný za krásného a přitom větrného počasí stal společenskou událostí pro široké okolí. V Jindřichovicích-Staré a Vrbicích tvořila doprovodný program výstava vozů Škoda, v Rozstání a Věžnicích zase předváděli akrobatické umění svých strojů letečtí modeláři.

 

Současně probíhá také turné přednášek a prezentací na školách všech typů po celé České republice a školní exkurze přímo na lokalitách větrných elektráren. Stovky účastníků jen za první čtyři měsíce letošního roku jsou důkazem, že po informacích o větrné energii je skutečný hlad. „Pevně věřím, že na akcích tohoto typu mají lidé možnost udělat si skutečně vlastní názor na přínos větrné energetiky. Přispívá to k boření mnohdy pevně zakořeněných mýtů obestírajících výstavbu a provoz větrných elektráren. Naším cílem je, aby se elektrárny staly přirozenou součástí zdejšího prostředí a za své je vzali obyvatelé i návštěvníci kraje,“ říká Michal Janeček, předseda ČSVE.

 

Podstatně také roste produkce ve větrných zdrojích na území ČR. Větrné elektrárny vyrobily za první čtyři měsíce letošního roku celkem 174,2 milionu kWh elektřiny. Vyplývá to ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ, www.eru.cz). V meziročním srovnání jde o více než 32% nárůst. Zároveň tato produkce znamenala pokrytí spotřeby téměř 200 tisíc domácností.

 

Ke konci dubna 2012 byl na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě 224,38 MW. Česká společnost pro větrnou energii počítá ve shodě s Národní akčním plánem, že v horizontu do roku 2020 by instalovaný výkon ve větrných elektrárnách měl vystoupat na úroveň cca 740 MW.

 

Jako členský stát Evropské unie se Česká republika zavázala plnit závazné cíle výroby energií, tedy i elektřiny, z obnovitelných zdrojů. „Vhodný mix, kdy dominantní jadernou energii doplní mj. také právě obnovitelné zdroje, je součástí platné Státní energetické koncepce. Současně také veřejnost v posledních měsících opakovaně projevuje přízeň a podporu obnovitelným zdrojům energie v průzkumech,“ připomíná Michal Janeček. V loňském roce podíl obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě energií překonal 10% hranici, především však v důsledku rozvoje fotovoltaických elektráren.

 

Mgr. Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687
www.csve.cz
 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři