Větrné elektrárny ovlivňují změny klimatu asi jako otevření dveří od ledničky

14. května 2012, Praha – Nedávno se na Novinky.cz objevil článek „neznámého“ autora, který poukázal na studii, že větrné elektrárny způsobují změnu klimatu. Nebyla to náhoda. V Poslanecké sněmovně se schylovalo k závěrečné debatě o zákoně, který řeší podporu obnovitelných zdrojů. Autor chtěl upravením původních závěrů studie, podle České společnosti pro větrnou energii, poslance negativně ovlivnit. Zákon byl ve středu hlasováním přijat.

 

Zpráva vydaná v magazínu Nature climate change popisuje změnu teplot, měřených v těsné blízkosti větrných farem zejména během noci. Elektrárny svými lopatkami míchají teplé a studené proudy vzduchu, které přes ně obtékají. Závěr studie byl, že k promíchání vzduchu dochází jen v těsné blízkosti větrné farmy. Jak ale uvádí i sám autor studie, jedná se především o vliv lokálního významu. Navíc dle odborníků může být dokonce toto mísení vzduchu prospěšné.

 

Profesor Steven Sherwood, co-director Výzkumného centra pro změnu klimatu na Universitě v Novém Jižním Walesu uvádí, že studie je celkem důvěryhodná a dodává: „Dává to smysl, protože v noci se zem stává mnohem chladnější než vzduch jen několik stovek metrů nad povrchem, a větrné elektrárny vytvářejí jemné turbulence blízko země, které způsobují rozmíchání vzduchu, proto není vzduch při zemi až tak chladný. Tuto stejnou strategii běžně používají i ovocnáři, kteří létají helikoptérami nad sady (častěji než větrné elektrárny), aby tak bojovali proti ranním mrazíkům."

 

S tím se ztotožňuje i Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).„Za lopatkami větrné elektrárny se vytvoří prostor s turbulencemi, kde se vzduch mísí. Po několika stech metrech se vítr opět ustálí, větrná masa se spojí a vypadá, jakoby žádnými lopatkami neprošla,“ komentuje princip míchání vzduchu předseda ČSVE Michal Janeček. „To, že větrné elektrárny mají vliv na vzdušné proudy jen v malé míře, dokazuje i doporučení výrobců, že rozestupy mezi jednotlivými stroji mohou být již od 500 metrů. Za touto hranicí se vzduch již nevíří, a může roztočit další elektrárnu. To znamená, že už dále nemá na nic vliv, natož na změnu klimatu.“

 

„Míchaní teplého a studeného vzduchu větrnou elektrárnou má na globální klimatické změny asi stejný vliv, jako když si doma otevřete ledničku, a do kuchyně vám zavane proud studeného vzduchu,“ dodává Janeček. „Kdybychom postavili na území naší republiky jednu větrnou elektrárnu vedle druhé, vejde se jich tady asi 12,5 milionu, a ty bychom ještě museli postavit na kilometrových sloupech, abychom se dotkli mraků, a ovlivnili klima. Ve skutečnosti stojí v ČR elektráren jen 150, a nejvyšší z nich má 150 metrů,“ vyvrací představu o změně klimatu elektrárnami Janeček.

 

Navíc změny klimatu jsou způsobovány především emisemi CO2 v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv, což má globální dopady, zatímco efekt oteplování zmíněný ve studii je místní a je malý. Výroba energie z větru nevytváří žádné emise, nepoužívá žádnou vodu a je ekologická. Větrná energie je proto součástí řešení změny klimatu, znečištění ovzduší a problému energetické bezpečnosti.


To, že jsou naopak větrné elektrárny důležitým bojovníkem proti klimatickým změnám, podpořilo v nedávném průzkumu agentury Factum Invenio 90% procent české populace, kdy vyjádřilo podporu právě tomuto druhu obnovitelného zdroje.


Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687
 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři