Větrné elektrárny v roce 2013: vítr, nejprogresivnější energetický zdroj v Evropě - Česko jde proti proudu (času), směrem k jádru a uhlí

27. února 2014, Praha – Větrné elektrárny jsou v Evropě nejvíce rostoucím zdrojem ze všech, nejen OZE. V Česku se naopak „daří“ brzdit rozvoj tohoto nejlevnějšího zdroje a v roce 2013 bylo instalováno pouhých 5 větrných elektráren o výkonu 8 MW. Možnosti přitom máme, současný celkový instalovaný výkon větrných elektráren 268 MW je pouhá desetina realistického potenciálu ČR.

„Celková výroba energie z větrných elektráren v Česku loni vzrostla o 62,4 gigawatthodiny na 478 GWh. To odpovídá pokrytí spotřeby energie ve zhruba 136.000 domácnostech. Z celkové hrubé spotřeby v ČR je to 0,7 procenta, v EU je to 7,8%. Nejlevnější tuzemský obnovitelný zdroj je v silném útlumu.“ uvedl předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michal Janeček. ČSVE sdružuje výrobce elektřiny z větrných elektráren a další firmy z tohoto sektoru. V loňském roce bylo v ČR ve větrné energetice nainstalováno osm megawatthodin. Celkem přibyly čtyři nové projekty. V souhrnu bylo do konce roku loňského roku instalováno 268 MW výkonu větrných elektráren.

"Větrných elektráren, až na výjimečný rok 2012, přibývá velmi velmi pomalu. A při tom v Národním akčním plánu (závazném dokumentu) má náš obor prostor k ročnímu nárůstu cca 45 MW a do roku 2020 máme dosáhnout celkového instalovaného výkonu 743 MW ve větrné energetice." uvedl Janeček. Dodal, že podle vývoje posledních let to vypadá, že cíl nelze do roku 2020 splnit. Příčinou je vznik velmi propracovaných opatření na krajské úrovni ve většině krajů, kde má větrná energetika zajímavý potenciál.

Přesto navíc stát v této situaci zastavil podporu novým větrným elektrárnám. Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE, k tomu řekl: „Je nepochopitelné, že stát ruší podporu pro nejlevnější zdroj větrné elektrárny, které jsou podporovány řádově stovkami miliónů korun ročně, zatímco např. výroba elektřiny uhelnými elektrárnami v ČR přináší externí náklady 51 miliard korun každý rok, které neplatí provozovatelé uhelných elektráren, ale jdou na vrub veřejných prostředků a budoucích generací.“. Výrobou elektřiny ve větrných elektrárnách bylo v roce 2013 ušetřeno 470 tisíc tun uhlí, oproti tomu kdyby se stejné množství elektřiny vyrobilo v uhelných elektrárnách. Průměrná domácnost zaplatila na podporu větrných elektráren 19 Kč za celý minulý rok.

Zatímco u nás je prosazován rozvoj jaderné energetiky a vyčerpání co největšího množství zásob uhlí, nejen v Evropě pokračuje rozvoj Větrných elektráren a obnovitelných zdrojů. Vítr byl loni v Evropě s instalovanými 11,159 GW výkonu nejvíce rostoucím zdrojem ze všech, nejen OZE. Jde o podobné hodnoty, jako v roce 2012, kdy bylo nově instalováno 11,892 GW ve větrných elektrárnách.

„Návrat do minulosti - to je dnešní koncepce české energetiky. Jdeme cestou technologií, které se nedokázaly prosadit navzdory masivní podpoře z veřejných prostředků po více než půl století a dobrovolně se vzdáváme účasti na tzv. třetí průmyslové revoluci, tedy přechodu na moderní technologie obnovitelných zdrojů, decentralizace a úspor, přinášející čisté životní prostředí, místní zaměstnanost, energetickou svobodu a nezávislost. Bráníme demokratizaci energetiky a napomáháme velkým energetickým gigantům uhájit jejich dominantní pozice.“ dodal Chalupa.

Svět - fakta 2013
- Ke konci roku 2013 je ve světě instalováno přes 318 GW větrné energie.
- Meziroční přírůstek instalací ve světě je 35.5GW.

Evropa - fakta 2013
- Ke konci roku 2013 je v EU nainstalovaného 117,3 GW ve větrné energii: z toho 110,7 GW na souši a 6,6 GW na moři.
- Meziroční přírůstek v roce 2013 činil 11.159 MW instalovaného výkonu ve větru (v hodnotě mezi 13 a 18 mld. , což je v porovnání s rokem 2012 pokles o 8 %.

Cena elektřiny vyrobené větrnými elektrárnami je dlouhodobě nejlevnější ze všech obnovitelných zdrojů. Meziročně 2013/2014 cena opět klesla o 5%. Nyní je tedy 2,014 Kč za kWh.

Kontakty:
Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687
Štěpán Chalupa
místopředseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: stepan.chalupa@csve.cz, 603 420 387

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři