Větrné elektrárny způsobují změnu klimatu?! OMYL!

Jedná se o míchání horkého a studeného proudění vzduchu díky turbulencím za lopatkami větrných elektráren s možným lokálním vlivem na počasí, nikoli celosvětovým vlivem dopadem na klima!

 
Média ve  světě vydala článek, který cíleně využil i český autor a obdobný článek zveřejnil na začátku května na serveru Novinky.cz, bohužel byl však článek kromě špatné interpretace ještě přibarven o informace o neefektivnosti a ekonomické náročnosti větrné energie. ČSVE by Vám ráda přinesla původní informace ohledně studie ze zahraničních médií a uvedla věc na pravou míru.
 
Rozruch  kolem informace, že „větrné elektrárny způsobují oteplování planety,“ spustil vědec Liming Zhou z University of Albany, který  publikoval krátkou studii v magazínu Nature Climate Change, v níž analyzoval družicová data pro západ centrálního Texasu. V této oblasti se mj. nachází 4 větrné farmy, které patří k největším na světě. Zjištěním bylo, že se v letech 2003 až 2011 povrchová teplota v bezprostřední blízkosti  větrných farem v Texasu poměrně zvýšila, a to zejména v nočních hodinách, protože větrné turbíny přesunuly teplejší vzduch z atmosféry dolů blíže k zemi. „Tyto změny, pokud se týkají rozsáhlé oblasti, mohou mít znatelný vliv na lokální až regionální počasí a klima.“
 
Nutno poznamenat, že i konzervativní světová média  (Fox, Rush Limbaugh a Jim Hoft) tyto informace překroutila a z „možného vlivu na lokální počasí“ udělala původce „globálního oteplování“
 
Samotní autoři studie k tomu však upřesňují, že zvýšení teploty je připisováno větrným elektrárnám z toho důvodu, že stoupající trend teploty zemského povrchu v období 2003-2011 odpovídá stoupajícímu počtu instalovaných větrných elektráren. Ve zkoumaném regionu stoupl počet větrných elektráren z 111 v roce 2003 na 2358 v roce 2011. „Popsaný trend oteplování se vztahuje pouze na zkoumaný region a na zkoumané období, a proto by neměl být vyvozován ve vztahu k jiným regionům (např. globálně) nebo pro delší období (např. pro dalších 20 let). Pro určitou větrnou farmu efekt oteplení pravděpodobně dosáhne své hranice, než že by se zvyšoval, pokud nebudou instalovány nové větrné turbíny.“
 
K otázce interpretace výsledků studie a jejího využití tedy samotní autoři zaujímají jednoznačný postoj:  „Především, oteplování zmíněné  v této studii, je místního významu a je velmi malé v porovnání se silnými změnami teploty zemského povrchu v jednotlivých letech. Je velmi pravděpodobné, že větrné turbíny nevytvářejí čisté oteplení vzduchu, ale pouze přemísťují teplý vzduch na  povrchu (turbína sama nevytváří žádné teplo), toto se zásadně liší od velkých oteplování způsobených  tím, že se zvyšuje atmosférická koncentrace skleníkových plynů v důsledku spalování fosilních paliv. (...) Musíme si uvědomit, že emise CO2 v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv budou mít globální dopady, zatímco efekt oteplování zmíněný v této studii, je místní a je malý. Výroba energie z větru nevytváří  žádné emise, nepoužívá žádnou vodu, a je pravděpodobně zelená. Větrná energie bude součástí řešení změny klimatu, znečištění ovzduší a problému energetické bezpečnosti. Pochopení dopadů větrných elektráren je rozhodující pro rozvoj účinného  přizpůsobování a řízení strategie pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti větrné energie“.
 
Ke studii se vyjádřil i Steven Sherwood, co-director  Výzkumného centra pro změnu klimatu  na universitě v Novém Jižním Walesu, s tím, že studie je celkem důvěryhodná a dodává: "Dává to smysl, protože v noci se zem stává mnohem chladnější než vzduch jen několik stovek metrů nad povrchem a větrné elektrárny  vytvářejí  jemné turbulence blízko země, které způsobují rozmíchání vzduchu, proto není vzduch při zemi  až tak chladný. Tuto  stejnou  strategii běžně používají i ovocnáři, kteří létají helikoptérami  nad sady,  (častěji než  větrné elektrárny), aby tak bojovali proti ranním mrazíkům."
 
 
Původní zdroje ke studii a o studii:
 
tisková zpráva ČSVE k tématu:
 
článek na Novinky.cz:
 

 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři