Větrné elektrárny zvítězily v průzkumu veřejného mínění

Novinky.cz, jim, 4.5.2011

 

Společnost Factum Invenio uvedla výzkum z něhož vyplývá, že k využívání jaderné energie se Češi staví převážně rezervovaně. Ze všech předložených energetických zdrojů dopadlo jádro nejhůře. O obnovitelných zdrojích se pak většina domnívá, že jsou využívány nedostatečně. Více než třetina dokonce uvedla, že by byla ochotna si za ně i připlatit.
 

„Jadernou energii vnímá většina české populace spíše negativně, a to 58 procent. Je považována za nejnebezpečnější a také nejdražší ze sledovaných energetických zdrojů,“ uvedli autoři průzkumu. Naopak nejlépe z hodnocení jejich nákladnosti i bezpečnosti vyšly větrné elektrárny.

 

Známkování typů elektráren na stupnici od 1 do 5

Typ elektrárny Bezpečnost Nákladnost
Větrná 1,48 2,10
Vodní 1,59 2,30
Solární 1,59 2,59
Uhelná 2,52 3,58
Plynová 2,77 3,61
Jaderná 3,28 3,74

Zdroj: Factum Invenio

 

S názorem, že obnovitelné zdroje jsou v Česku nedostatečně využívané, se bez výhrad ztotožnila rovná třetina respondentů. Poněkud váhavěji se k názoru přiklání dalších 42 procent lidí. Pouze 16 procent s tím nesouhlasilo a ostatních devět procent si nevědělo s danou otázkou rady.

 

Celkem 36 procent dotázaných pak deklarovalo, že by si bývalo za odběr energie z obnovitelných zdrojů připlatilo. Proti tomu se postavil zhruba stejně silný tábor o 34 procentech respondentů, dalším 29 procentům nezáleží na zdroji, pouze na nízké ceně energie.

 

 

Jsou obnovitelné zdroje v Česku nedostatečně využívány? (v %)

Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
33 42 2 14 9

 

Média
Partneři