Vysočina očekává evropské peníze na obnovitelné zdroje energie

24.9.2009 subvence.cz str. 0 Aktuality

Členové krajské pracovní skupiny (KPS) na Vysočině hodnotili žádosti o evropské peníze na zateplování, fotovoltaické elektrárny i protipovodňová opatření.
Pracovní skupina hodnotila 15 projektů předložených do již uzavřeného 10. kola příjmu žádostí o dotace z OP Životní prostředí.
„Vysoká investiční náročnost projektů na úspory energií i výstavbu obnovitelných zdrojů energie dělá z OPŽP důležitý nástroj na podporu opatření ke snižování emisí CO2. Věřím, že v dalších výzvách budou podány nejen projekty na fotovoltaické elektrárny, ale také na bioplynové stanice, kotelny na biomasu a další druhy OZE,“ okomentoval hodnocení předseda KPS Zdeněk Ryšavý.

 

Komentář ČSVE: Podpora obnovitelných zdrojů energie je jistě chvályhodná, ale současně je možné si povšimnout, že v úsilí Kraje Vysočina o snižování emisí CO2 jsou zdůrazňovány typy zdrojů, které k výrobě energie využívají proces spalování a tudíž CO2 produkují.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři