Výzva k vypsání podpory - doplňující právní stanovisko

Vážení,

dovolujeme si Vám v příloze zaslat nové právní stanovisko, zpracované advokátní kanceláří Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., k problematice vypsání podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Toto právní stanovisko je recenzí a doplněním stanoviska „k záměru nestanovit podporu výroby elektřiny z OZE pro rozpor s pravidly EU o omezení státní podpory“ ze dne 23. 11. 2015 připraveného advokátní kanceláří Doucha Šikola advokáti, které jsme Vám dříve předložili.

Jsme pevně přesvědčeni, a to i na základě této nové právní analýzy, že podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 není v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory dle práva EU.

Máme za to, že nevypsání podpory pro rok 2016 pro výše uvedené obnovitelné zdroje je postup v přímém rozporu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Jménem provozovatelů obnovitelných zdrojů energie žádáme Energetický regulační úřad o dodržování zákona a Evropského práva a vydání cenového rozhodnutí stanovující podporu pro rok 2016 pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 v co nejkratším termínu, a to do konce roku 2015.


Aktuální situace, kdy není ke dnešnímu dni vypsána podpora, je velmi vážná. Negativní důsledky nevypsání podpory by byly zcela zásadní, a to do mnoha oblastí a na mnoho subjektů. Valná většina provozovatelů vč. fyzických osob, obcí a družstev by zkrachovala a zbývající by čelili vážným finančním problémům, byla by ohrožena stabilita bankovního sektoru, stát by čelil žalobám o náhradu škod a ochranu investic, došlo by ke zdražení tepla pro domácnosti aj.. Vážným důsledkem by mohlo být faktické získání většiny obnovitelných zdrojů spekulativními investory, a to výkupem projektů za minimální ceny od bank, které by jimi disponovali prostřednictvím realizované zástavy majetku a prodávali by je pod cenou, jako riziková aktiva. Tedy místo vlastnictví malými a středními provozovateli, což jsou fakticky fyzické osoby, družstva a obce, by se novými vlastníky a příjemci podpory, která by byla bezpochyby dříve či později obnovena, stali pravděpodobně anonymní spekulanti. Vzhledem k vážným existenčním dopadům na provozovatele a dle našeho mínění protizákonnému postupu při nestanovení podpory, jak uvedeno výše, jsme společně s provozovateli nuceni zvažovat všechny dostupné právní kroky.
Dovolujeme si vedení Energetického regulačního úřadu, vzhledem k vážnosti situace naléhavě požádat, aby se naším návrhem a předkládanou právní analýzou zabýval a zvážil je při projednávání podpory pro výše uvedené obnovitelné zdroje.

V úctě
Štěpán Chalupa
předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie


Kontakty:
Štěpán Chalupa – stepan.chalupa@komoraoze.cz, tel: 603 420 387
Jan Habart – jan.habart@komoraoze.cz , 603 273 672


Příloha:
právní analýza

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři