Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu nemusí s podpisem podpory pro obnovitelné zdroje energie čekat na ukončení schvalovací procedury v Evropské komisi. Žádná taková procedura totiž neprobíhá, probíhat nebude a nemusí. Vydání cenového rozhodnutí tak ani nevyžaduje garance české vlády.

Poukazuje na to právní analýza, kterou dnes publikovaly asociace, jež výrobce domácí, čisté energie sdružují.

Rozbor sestavila renomovaná právní kancelář Doucha Šikola advokáti. Připomíná v něm, že takzvaná notifikace se vůbec nevztahuje na podporu, kterou zřídil starý zákon o podpoře obnovitelných zdrojů z roku 2005. Právě díky ní stát podporuje velkou většinu českých bioplynových stanic nebo větrných turbín, malých vodních elektráren či solárních panelů na střechách.

Notifikaci totiž vyžaduje Lisabonská smlouva v článku 108. Klauzule se ale výslovně týká pouze nových podpůrných programů, ke kterým se členské státy rozhodly po roce 2011.

„Notifikační řízení se podpory starších projektů vůbec netýká,“ řekl Jan Habart, předseda asociace CZ Biom. „Evropská pravidla s tím vůbec nepočítají. Pokud Energetický regulační úřad bude trvat na zbytečné a nesmyslné podmínce, hrozí krach více než čtyřem stovkám zemědělců.“

Starší programy Evropská komise „průběžně zkoumá“ (článek 108, odst. 1). Členské státy unie však během takového případného přezkoumávání mohou v podpoře pokračovat. Skončit – samozřejmě nadobro – s ní musí pouze v případě, že by přezkoumání došlo k negativnímu výsledku a Komise program přikázala ukončit.

Právě takovým průběžným přezkoumáváním – nikoli notifikací – je procedura, která nyní u Evropské komise probíhá a jejíž výsledek se očekává příští rok na jaře.

„Podpora obnovitelných zdrojů energie má relevantní právní rámec v evropských směrnicích a schválených pokynech pro členské státy. Nemůže být v obecné rovině v rozporu s právem EU. Právě na základě státních garancí investovali rodiny, podnikatelé a obce spolu s bankami stovky miliard do projektů obnovitelných zdrojů. Pokud dnes ERÚ tyto záruky zpochybňuje, bourá tak právní základ našeho státu,“ říká Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Česká bankovní asociace ve svém dopise ministru průmyslu a obchodu Mládkovi připomněla, že se právní úprava poskytování veřejné podpory obnovitelných zdrojů energie nijak zásadně nezměnila, tj. nedošlo ke změnám ustanovení §1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, stejně jako čl. 108. odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Asociace zastupující výrobce energie z obnovitelných zdrojů apelovaly na předsedkyni ERÚ, aby urychleně podepsala zákonem přislíbené výkupní ceny na rok 2016. Totéž po ní chce ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a včera k tomu vyzvali také šéfové Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy i Teplárenského sdružení.

„Právně stojí jednání ERÚ na vodě, svým konáním neohrožuje jen výrobu ekologicky šetrné energie, pracovní místa v zelené energetice a plnění českých závazků v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, ale také investiční prostředí v České republice. V případě, že by ERÚ podporu pro šetrné zdroje energie opravdu nevypsalo, můžeme zapomenout na další rozvoj perspektivního oboru obnovitelné energetiky, ale je také ohrožena česká ekonomika,“ uzavírá popisem dopadů hrozícím z kroků ERÚ Štěpán Chalupa z Komory OZE.


Příloha:
Právní stanovisko z 23. 11. 2015

 

Kontakty:

 

Štěpán Chalupa
Předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie
stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387

 

Ing. Jan Habart, PhD.
Předseda, CZ Biom – České sdružení pro biomasu
jan.habart@komoraoze.cz, 603 420 387

 

Ing. Veronika Hamáčková
Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
veronika.hamackova@czepho.cz, 723743421

 

Mgr. Michal Janeček
Předseda, Česká společnost pro větrnou energii
predseda@csve.cz, 602796687

 

JUDr. Jiří Vrba
Předseda, Svaz pro využití energetických zdrojů
predseda@spvez.cz, 608747773

 

Ing Vladimír Zachoval
Předseda, Cech provozovatelů Malých vodních elektráren
zachoval@cechmve.cz, 602287547

 

Ing. Zdeněk Nováček
Předseda, Asociace hydroenergetiků ČR
zdeneknovacek@tiscali.cz, 731501413

 

Ing. Jakub Halamíček
Místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií
Jakub.Halamicek@ibc-solar.cz, 724 708 345

 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři