Hledáte práci? – věnujte se studiu větrné energetiky - odvětví větrné energetiky se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Rapidní rozvoj větrné energetiky v poslední dekádě ukazuje, že se firmy v tomto oboru potýkají s kritickým nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Aktuálně chybí až 7000 kvalifikovaných pracovníků každý rok. Do roku 2030 se předpokládá , toto číslo může narůst až na 15.000, pokud se nezvedne počet zájemců o studia tohoto oboru. Více než 78% společností pracujících v oboru větrné energetiky TPWind v dotazníku odpovědělo, že považují za velmi složité najít odborné pracovníky. Tyto informace vyplývají z nové zprávy Evropské technologické platformy pro větrnou energii (TPWind), na základě výzkumu GL Garrad Hassan.

 

Více na : http://www.ewea.org/publications/reports/?no_cache=1&tx_err_pi1[showReport]=45&cHash=a920b0b132b6fd3854f59c2a98abf1f9

 
Partneři