Statistika výstavby větrných elektráren v EU v roce 2010

9,3 gigawattu (GW) nového výkonu větrných elektráren bylo nainstalováno v zemích EU v roce 2010. Celkem je pak v EU již 84 GW instalovaných ve větru ke konci roku 2010, podle zveřejněných údajů Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

Zatímco instalace příbřežních (offshore) větrných elektráren vzrostla o 51% - z 582 MW v roce 2009 na 883 MW v loňském roce, instalací větrných elektráren na pevnině bylo v loňském roce 8,4 GW, což je pokles o 13,9% oproti roku 2009, kdy bylo instalováno 9,7 GW.

Pozoruhodný růst výkonu vnitrozemských větrných elektráren byl zaznmenán v Rumunsku, Polsku a Bulharsku. Pokles pak zaznamenalo Španělsko, Německo a Velká Británie. O intenzivní rozvoj mořské větrné energetiky se pak ale zasadila především Velká Británie, Dánsko a Belgie.

Celkový trh s obnovitelnými zdroji dosáhl, včetně větrné, sluneční, vodní energie a biomasy, v roce 2010 rekordní úrovně a to zvýšení o 31% ze 17,5 GW v roce 2009 na 22,6 GW v roce 2010. Obnovitelné zdroje energie tak tvořily 41% všech nových instalací!

Kapacita větrných elektráren instalovaných do konce roku 2010 bude, v běžném větrném roce, produkovat 181 TWh elektrické energie tedy až 5,3% celkové spotřeby elektřiny v EU.

 

Více informací najdete v TZ EWEA z 31.1.2011




Partneři