Návrh cenového rozhodnutí pro rok 2020

Energetický regulační úřad zveřejnil na svých webových stránkách návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2020.

Pro větrné elektrárny uvedené nově do provozu v daném roce by se už pátým rokem v řadě výkupní cena měnit neměla, měla by zůstat na úrovní 1,93 Kč/kWh. Roční zelený bonus má být 1,02 Kč/kWh, což je nepatrné snížení oproti letošnímu roku. Výkupní ceny pro větrné elektrárny uvedené do provozu v předchozích letech pak byly indexovány v souladu se zákonem o 2 %.

Připomeňme dvě důležité věci: Od roku 2013 mohou podporu ve formě výkupních cen využívat pouze instalace do 100 kW, ostatní musí využívat formu hodinového zeleného bonusu. Pro jeho výpočet je důležitá průměrná předpokládaná cena odchylky, která je cenovým rozhodnutím stavena pro VtE ve výši 0,099 Kč/kWh. A dále, na podporu mají v případě VtE nárok jen tzv. reziduální projekty, tj. - zjednodušeně řečeno - ty, které získaly autorizaci k výstavbě od MPO do 1.10.2013 a budou uvedeny do provozu do 6 let od udělení autorizace

Kompletní návrh cenového rozhodnutí včetně odůvodnění najdete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
 
Partneři