Další rok debat o novém reaktoru. Představa vlády o ceně a termínu dokončení nového reaktoru vzbuzuje stále více pochyb

Debaty o novém jaderném bloku končí každý podzim prakticky stejně. Příští rok je ten, kdy se rozhodne, ... začíná text v Hospodářských novinách z 19. prosince (odemčený viz zde). 

 

K dekarbonizaci české energetiky dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie: „V rozvoji čisté energetiky by se Česko mělo zaměřit prioritně na důslednou výstavbu obnovitelných zdrojů, které jsou levnější, rychleji se staví a jsou domácí. Pokud má stát zájem rozvíjet jadernou energetiku, nejsem principiálně proti. Plány na nový jaderný blok je ale potřeba vystavit testu efektivity."
Partneři