Řešení německé Energiewende odložena kvůli diskuzi o koronaviru

Německá kancléřka se 12. března setkala s premiéry všech šestnácti spolkových zemí. Původní diskuze nad překážkami pro další růst obnovitelných zdrojů byla odložena a premiéři s Merkelovou probírali šířící se koronavirus.

 

Debata se měla zabývat dvěma hlavními tématy: návrhem na zavedení minimálně kilometrové vzdálenosti mezi větrnými elektrárnami a budovami a existujícím limitem instalovaného výkonu pro fotovoltaické zdroje ve výši 52 tisíc megawatt, po jehož dosažení by mělo dojít k omezení veřejné podpory pro nové projekty. Zástupci sektoru předpokládají, že limit 52 tisíc MW bude dosažen během několika měsíců a odklad považují za nešťastný. Odkazy na aktuální detaily německé diskuze o těchto dvou opatřeních najdete na webu CleanEnergyWire.

 

Připomeňme, že minimální vzdálenost jednoho tisíce metrů navrhlo německé spolkové ministerstvo hospodářství a odvolává se při tom na očekávané zlepšení kvality a zrychlení povolovacích procesů a navrácení k růstu větrné energetiky. 

 

Proti tomuto návrhu se však ohradila německá asociace větrné energetiky. Jejím zástupcům vadí, že vzdálenost by se měla týkat i nahrazování stávajících turbín novými (repowering). Asociace dále uvedla, že větrné elektrárny podobně jako všechna ostatní zařízení vydávající zvuk, jsou již dnes stavěny v souladu s platnými předpisy, hlukovými limity a že zavádění požadavku na minimální vzdálenost odradí investory a ještě zhorší stávající zpomalení sektoru. 

 

Federální agentura pro životní prostředí (UBA) uvádí, že zavedení minimálních vzdáleností by vážně ohrozilo dosažení německých klimatických cílů. Podle agentury je nejvhodnějším řešením individuální posouzení každého projektu při současné existenci jasně stanovených pravidel, nikoliv paušálně stanovená minimální vzdálenost.

 

„Stejně jako i ve většině evropských zemí, ani v Česku neplatí minimální vzdálenosti větrných elektráren od obydlí. Domnívám se, že je přínosnější, a to jak pro obyvatele v lokalitách možných větrných elektráren, tak pro investory, posuzovat každou lokalitu zvlášť, individuálním výpočtem a následným ověřovacím měřením. Je rovněž nutné dodat, že hlukové limity jsou v ČR přísnější, než v sousedním Německu,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů, před časem pro portál Průmyslová ekologie.


 
Partneři