Obnovitelné zdroje loni v Británii vyrobily 37 % elektřiny

Obnovitelné zdroje se na výrobě podílely přesně 36,9 %. Nejvíce elektřiny dodaly větrné elektrárny, 20 % (a polovinu z toho dodaly mořské, druhou polovinu pevninské turbíny). Hlavním zdrojem britské výroby elektřiny jsou plynové zdroje (40,9 %). Jaderné elektrárny vyrobily 17,4 % a uhelné zdroje se propadly na 2,1 %.
 
Emise skleníkových plynů poklesly oproti roku 2018 o 3,6 %, podle vládních vyjádření je to především díky odklonu od uhlí a naopak zvyšování podílu obnovitelné energie.
 

Detaily najdete zde
Partneři