Na podporu Zelené dohody vznikla Green Recovery Alliance

Nejvýznamnějšími členy neformálního uskupení jsou ministři třinácti států Evropské unie, mezi nimi i Itálie, Španělska a Francie, jejichž ekonomiky byly pandemickou krizí zatím nejvíc zasaženy. K nim se na popud francouzského předsedy Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu během pár dní přidaly stovky dalších politiků, korporátů a nevládních organizací.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl: „Jsem přesvědčen, že i česká vláda by při obnově padlé ekonomiky měla především vsadit na obory, které generují vysokou přidanou hodnotou, zároveň po jejich produktech je a roste poptávka a zároveň ve kterých jsme jako stát dobří. Jde o tři klíčová kritéria, která když se v některém sektoru protnou, tak je to ta nejlepší příprava ekonomiky, její odolnosti na další globální krize, které téměř jistě přijdou. Někteří a podle mě správně, uvádějí, že je to případ biomedicíny. Já jsem přesvědčen, že je to i případ obnovitelných zdrojů. Česko patří mezi světovou špičku ve vývoji a výrobě biomasových tepláren, vodních elektráren, tepelných čerpadel, solárních kolektorů, řídících systémů a regulací pro fotovoltaické systémy nebo domácích kotlů na biomasu či klíčových součástek pro větrné elektrárny.”


Detaily o nové alianci viz např. zde.

 
Partneři