Výzkum využití lopatek větrníků zintenzivňuje

 

Průmyslové asociace se společně s Wind Europe, evropskou větrou asociací, zaměřily na společný výzkum a spolupráci ve zlepšení recyklace lopatek.

 

V současné době se daří recyklovat 85 až 90 % materiálu použitého na větrnou elektrárnu. Největší výzvu zatím představují lopatky vyráběné z kompozitních vláken. Ty se zatím nejčastěji využívají při výrobě cementu: skleněná vlákna se stanou součástí cementu, polymery jsou využity jako palivo.

 

S ohledem na přibývající množství vysloužilých větrných elektráren a zároveň snahu použité materiály znovu využít, bude potřeba hledat i jiné způsoby využití lopatek.  Jelikož jde o složitý materiál, řešení bude potřeba hledat v celém životním cyklu lopatky a to včetně jejich konstrukcí a výroby. 

 

Další detaily a celou analýzu připravenou Evropskou větrnou asociací Wind Europe společně s průmyslovými asociacemi najdete zde.


 
Partneři