Solární a větrné elektrárny stojí za 2/3 nově instalovaných elektráren na světě

 

Větrné a solární elektrárny představují celé dvě třetiny nově instalovaného výkonu na světě  v loňském roce, uvádí čerstvá zpráva prestižní Bloomberg NEF (BNEF). Z druhé strany, podíl nově vybudovaných zdrojů na fosilní paliva poklesl na 25 %. Zpráva pracuje s daty získanými výzkumníky BNEF přímo ve 138 státech světa.

 

Celkem bylo loni uvedeno do provozu 265 gigawattů (GW) nových zdrojů, z toho větrné a solární elektrárny představují 67 %. Přitom v roce 2010 představovaly jen méně než čtvrtinu nově přidaného výkonu. V první polovině minulé dekády se větrné a solární zdroje stavěly především v bohatších státech světa, to se však postupně mění. Ve skupině států, která zahrnuje téměř všechny země OECD, větrné a solární zdroje představují většinu nově stavěných zdrojů již od roku 2011. Mezi státy nečleny OECD plus Chile, Kolumbie, Mexiko a Turecko představují větrné a solární zdroje většinu od roku 2016.


Podle zprávy Cechu akumulace a fotovoltaiky, který v Česku zastupuje montážní, výrobní a obchodní firmy z branže, bylo loni v tuzemsku nainstalováno jen asi 25 megawattů (MW) nových solárních zdrojů. Větrných elektráren bylo nainstalováno jen 23 MW, uvedla ČSVE. Obě hodnoty představují zlomek toho, co se instaluje v okolních zemích či regionech s podobnými klimatickými podmínkami. Větrná energie by přitom mohla zajistit nejméně třetinu současné spotřeby energie, ukázala nedávno zveřejněná studie připravená vědci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.

 
Partneři