Větrná energetika vytvoří do roku 2025 3,3 milióny nových pracovních míst

Nová analýza Global Wind Energy Council (GWEC) očekává, že ve spojení s rozvojem větrné energetiky ve světě během následujících pěti let vzniknou a budou zachovány 3,3 milióny pracovních míst. Číslo uvádí pouze pracovní místa přímo spojená s rozvojem sektoru, tedy plánování, projektovou přípravu, výrobu, instalaci, provoz, údržbu a ukončování provozu dosloužilých turbín.

 

Ke dnešnímu dni sektor zaměstnává zhruba 1,2 miliónu pracovních míst, informovala už dřív zpráva agentury IRENA. Výpočet o nových pracovních místech je opřen o předpokládaný nárůst globálního světového výkonu o 470 gigawattů (GW) onshore a offshore elektráren. Současný výkon činí 751 GW.

 

Zdroj: GWEC
Partneři