Nová německá ministryně životního prostředí se zaměří na kompromis mezi rozvojem obnovitelných zdrojů a ochranou přírody

Německá vláda plánuje zvýšit tempo rozvoje větrné energetiky. Nová ministryně životního prostředí si vzala za cíl najít kompromis mezi křídly ve Straně zelených, z nichž někteří považují větrné elektrárny za potřebné pro ochranu klimatu, jiní argumentují jejich negativním dopadem na ochranu živé přírody. Velkým tématem je například jejich vliv na ptačí populace, píše Politico.

„Pokud však nejsou větrné elektrárny zcela nevhodně umístěné a provozované, nepředstavují pro populace létajících živočichů zásadní nebezpečí. Z dlouhodobého monitoringu mortality ptactva opakovaně vyplývá, že větrné elektrárny patří ve srovnání s jinými antropogenními příčinami mezi méně významné zdroje ohrožení (např. Loss a kol., 2015). Známé organizace zaměřené na ochranu přírody, například britská Královská společnost pro ochranu ptáků (Royal Society for Protection of Birds) nebo Světový fond pro ochranu přírody (WWF) větrnou energetiku podporují pro její význam v ochraně klimatu," uvedl autorský kolektiv pod vedením Davida Hansliana.

 

Problémem není málo větru, ale pomalé procesy a přístup státu

 

Německá vláda plánuje zvýšit tempo instalací větrných turbín na 1 000 až 1 500 megawattů (MW) nových (pozemních) elektráren. Pro srovnání: v Česku se od roku 2005, který je považován za začátek rozvoje obnovitelných zdrojů v zemi, nainstalovalo pouhých 340 MW. 


„V okolních státech - Rakousku, Sasku či Polsku se každoročně staví zhruba tolik větrných elektráren, kolik jich v Česku vzniklo od začátku sektoru před šestnácti lety. Důvodem samozřejmě není, že by v Česku nefoukalo nebo tu byly dražší elektrárny než v Rakousku, Polsku, Bavorsku a Sasku. Důvodem je neexistující podpora státu a to nejen finanční,” uvedl Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii. Náráží tím na zdlouhavé povolovací procesy.
 
„Ten rozdíl není tím, že by v Česku nebyl větrný potenciál. Ten máme podobně dobrý jako sousední Rakousko nebo jižní Německo. Problémem je přístup státu, který vítr a vůbec obnovitelné zdroje stále považuje za jakýsi doplněk ke konvenční energetice. Tak to ale ve světě vůbec neplatí, obnovitelné zdroje jsou prioritou číslo jedna, přebírají roli těch uhelných a jaderných a téměř všude ve světě slaví prim. Staví se jich každoročně násobně víc než uhelných nebo jaderných elektráren,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Rakousko z větru pokrývá přibližně 12 % spotřeby elektřiny, Česko méně než 1 %. Podle studie Akademie věd mohou větrné elektrárny v Česku pokrýt až 28 % roční spotřeby elektřiny.
 
Zkušenosti z obcí ukazují, že větrníky nejsou po spuštění problém
 
Problémy s místními obyvateli či protesty proti novým větrným elektrárnám se objevují téměř výlučně ve fázi přípravy projektu, shodují se zástupci firem, které větrné elektrárny připravují a provozují. „Po uvedení do provozu prakticky žádné problémy neregistrujeme. V lokalitách, kde provozujeme stávající projekty jako jsou  Břežany u Znojma, nebo Horní Řasnice na Liberecku už připravujeme nové projekty, spolupráce s občany a obcí je totiž díky jejich vlastní zkušenosti s větrníky jednodušší - vědí do čeho jdou,” dodala Michaela Lužová, z firmy W.E.B Větrná Energie s.r.o., která v Česku projekty větrných elektráren spolu s kolegy už 18 let připravuje a několik větrných elektráren i provozuje.
 
Celý článek o záměru německé ministryně najdete na Politico. Detaily o větrné energetice v Česku viz poslední tisková zpráva Komory OZE a ČSVE.

 
Partneři