Přihláška

Fyzická osoba:        Právnická osoba:

Žádám, abych byl(a) přijat(a) za člena České společnosti pro větrnou energii.

Jméno(*):
Přijmení(*):
Titul:
Rok narození(*):
Ulice, číslo domu(*):
Město, PSČ(*):
Telefon:
Email(*):

Proč chcete být členem ČSVE a co si od toho slibujete?(*)Kde jsem se o ČSVE dozvěděl? Vyberte jednu možnost(*):


PřihláškaPartneři