Rozvoj větrné energetiky ve světě pokračuje - vlády by měly ustoupit od podpory od fosilních paliv a směřovat k zvýšení podílu čistých technologií

Expanze využívání energie z větru pokračuje, spolu s poklesem nákladů na bezemisní elektřinu generující technologie, byla toto jedna z mála pozitivních informací, které zazněly v nové zprávě Mezinárodní energetické agentury (IEA), která usiluje o vytvoření nízkouhlíkového světa.

 

Zpráva agentury IEA , která byla představena v Indii minulý týden na zasedání ministrů pro energetiku (Clean Energy Ministerial - CEM), informovala o tom, že kapacita větrná energie vzrostla o 19% v roce 2011 - 2012 i přes pokračující ekonomické problémy.

 

Ve své zprávě o sledování pokroku čisté energie (Tracking Clean Energy Progress), IEA popisuje větrné elektrárny jako "jeden z nejvíce konkurenceschopných obnovitelných zdrojů energie" a uvádí, že rozvoj od roku 2000 - 2011 vzrostl o 400 TWh (o 27% ročně), dosáhl odhadovaných 435 TWh v roce 2011.

 

V roce 2017 se očekává, že onshore větrné elektrárny dosáhnout téměř 1000 TWh.

 

Co se týče využití větrné energie na moři, zpráva uvádí, že tento sektor dosáhl 12 TWh v roce 2011, a to z téměř 9 TWh v roce 2010 (40%). "Při současném očekávaném růstu by mohla výroba dosáhnout 80 TWh v roce 2017," jak píší ve zprávě a dodávají, že "vývoj bude záviset na zajištění připojení k distribuční síti a řešení technických a finančních obtíží."

 

Aby bylo možné plně využít výhod větrné energie a dalších obnovitelných zdrojů, zpráva doporučila, aby vlády odrážely skutečné náklady na energie ve spotřebitelských cenách, včetně oceňování uhlíku.


Zpráva také uvádí, že vlády by měly ustoupit od přímé i nepřímé podpory od fosilních paliv směřovat k zvýšení podpory ekonomického rozvoje čistých energetických technologiích pro vytváření dlouhodobé a předvídatelné politiky, která bude motivovat investory, aby přecházeli z tradičních zdrojů energie na zdroje energie s nízkými emisemi uhlíku.

 

"Snaha vyčistit světový energetický systém se zastavila," uvedla na CEM výkonná ředitelka IEA Maria van der Hoeven, která sdružuje ministry zastupující země odpovědné za čtyři pětiny světových emisí skleníkových plynů.

 

"Navzdory mnoha řečem předních světových zástupců, a i přes boom v oblasti obnovitelné energie v posledním desetiletí, je průměrná jednotka vyrobené energie dnes v podstatě stejně špinavá jako před 20 lety."

 

Van der Hoeven, uvedla, že absence v pokroku ve snaze snižovat emise skleníkových plynů s ohledem na globální oteplování by měla sloužit jako budíček.

 

"Nemůžeme si dovolit dalších 20 let apatie. Potřebujeme rychlou expanzi do nízkouhlíkových energetických technologií, máme-li se vyhnout potenciálně katastrofické oteplování planety, ale musíme se také urychlit odklon od špinavějších fosilních paliv. "

 

Po vydání této zprávy, agentua Reuters poznamenala, že "v energii stále dominuje uhlí a vlády nejsou úspěšné v investicích do čisté energie, přední světoví vědci uvádí, že cíl udržet nárůst globální teploty na méně než 2°C v tomto století se stává nedostižným cílem. "

 

Zdroj EWEA: http://www.ewea.org/blog/2013/04/wind-energy-is-bright-light-in-an-otherwise-grim-report/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EWEABlog+%28EWEA+Blog%29
 
Partneři