ČSVE na semináři „Efektivní využívání energie jako součást politiky EU“

Sorry, this article is available only in Czech version.

Dne 16.6. uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR seminář na téma Efektivní využívání energie jako součást politiky EU, kterého se ČSVE aktivně zúčastnila. Se svou přednáškou Potenciál pro „Energy mix“ v České republice zde vystoupil např. profesor Václav Pačes, předseda představenstva E.ON ČR.Ing. Michael Fehn, senátor Ing. Jiří Bis, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a další zajímaví hosté.
Zaznělo zde hodně zajímavých informací z oblasti úspor, efektivity a budoucího směřování evropské energetiky. Podařilo se navázat spolupráci se společností E.ON, kde pan předseda představenstva Michael Fehn přislíbil podpořit osvětovou činnost ČSVE a přislíbil další jednání s ČSVE o možném výkupu energie z větru za tržní ceny + zelený bonus.V závěrečné diskuzi dostal prostor předseda ČSVE Mgr. Janeček, aby přítomným senátorům prezentoval nejnovější trendy a aktuální čísla z oblasti větrné energetiky, která byla pro mnohé ze senátorů překvapivá.
To, že je ČSVE na tyto semináře zvána, vypovídá o zájmu politiků o aktuální informace z oboru větrné energetiky. Věříme, že soustavnou prací na informovanosti politiků se nám podaří zvrátit momentální postavení oboru větrné energetiky v ČR.
 

Jiří Matějka
e3 větrná energie, jednatel společnosti
 

Events
Partners