Sorry, this article is available only in Czech version.

Ing. Jiří Špičák

 

Ve dnech 11. a 12. dubna 2012 proběhla velká akce pro školy v Mostě. Tuto akci s Českou společností pro větrnou energii organizovalo Ekologické centrum Most www.ecmost.cz, které spadá pod Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Velké díky za organizaci této akce patří vedoucí centra paní Ing. Vágnerové, která se svými kolegyněmi perfektně zorganizovala 6 přednášek ve dvou dnech. Přednášky probíhaly v sále výzkumného ústavu. Přicházeli na ně žáci základních i středních škol. Kapacita přednáškového sálu byla dostatečná a tak se spojovalo vždy několik tříd z každé školy. Celkově se dostavilo skoro 250 studentů. Byla pro ně připravena speciální prezentace.

V první půlhodině jsme probírali klasické (tepelné) zdroje energie versus obnovitelné zdroje energie. V druhé jsme se pak zvlášť věnovali větrným elektrárnám. Vítr dokáže být příjemný vánek ve tváři, ale také má strašlivou sílu. Jde o to ji jen správně využít. Aby to žáci pochopili, museli jsme si vyzkoušet několik praktických příkladů, takže se vždy několik dobrovolníků pokoušelo svým dechem porazit fyzikální zákony. Zatím vždy vyhrála fyzika… Po teoretické části se pak ještě studenti rozdělili do několika pracovních skupin a vyráběli model větrné elektrárny, aby pak s těmito modely soutěžili o to, který bude schopen vyrobit největší výkon. Na úplný závěr pak ještě proběhl vědomostní kvíz o hodnotné ceny.

Byla to zatím největší jednorázová akce České společnosti pro větrnou energii v přednáškách pro žáky. Dva dny přednášek na jednom místě pro 6 různých škol…
 

 

           

 

           

 

Events
Partners