Sorry, this article is available only in Czech version.

Energetický mix České republiky 2010 - 2020

  Platnost k 31.12.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Druh elektrárny Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW]
Parní (PE) 10769 10787,5 10644 10819 10904 10738 10850 11075 11075 10730 10058,3
Jaderné (JE) 3900 3970 4040 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290
Fotovoltaické (PV) 1959,1 1971 2086 2132 2061 2070 2068 2040 2049 2044 2054
Přečerpávací (PVE) 1146,5 1146,5 1146,5 1146,5 1072 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Vodní (VE) 1056,1 1054,6 1069 1083 1190 1087 1090 1090 1089 1092 1091
Paroplynové (PPE) 590,7 590,7 520 518 1363 1363 1363 1364 1363 1363 1363
Plynové (PSE) 433,7 510,8 750 820 766 861 861 895 910 936 962
Větrné (VTE)* 215 217 260 268 283 283 283 308 320 340 340
Celkem 20072,9 20250 20520 21079 21923 21856,5 21989 22234 22268 21966 21330

Energetický mix České republiky 2010 - 2020

  Platnost k datu 31.12.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Druh elektrárny Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl %
Parní (PE) 53,6 53,3 51,9 51,3 49,7 49,1 49,3 49,8 49,7 48,8 47,2
Jaderné (JE) 19,4 19,6 19,7 20,4 19,6 19,6 19,5 19,3 19,3 19,5 20,1
Fotovoltaické (PV) 9,8 9,7 10,2 10,1 9,4 9,5 9,4 9,2 9,2 9,3 9,6
Přečerpávací (PVE) 5,7 5,7 5,6 5,4 5,0 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,5
Vodní (VE) 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0 5,1
Paroplynové (PPE) 2,9 2,9 2,5 2,5 6,2 6,2 6,2 5,1 6,1 6,2 6,4
Plynové (PSE) 2,2 2,5 3,7 3,9 3,5 3,9 3,9 4,0 4,1 4,3 4,5
Větrné (VTE)* 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Data jsou převzata ze stránek ERU                                
Jediné zdroje které v daném období významněji rostly jsou jaderné -  modernizace Dukovan a bioplynové.                                
*VtE jsou použity dle CSVE, která operuje pouze s funkčními VtE.                                
**Brutto spotřeba ČR je údaj obsahující hrubou výrobu mínus čistý vývoz a je to cca 70 TWh ročně

 

 

Energetický mix ČR v % pro rok 2020

Energetický mix ČR v % pro rok 2019

Energetický mix ČR v % pro rok 2018

Energetický mix ČR v % pro rok 2017

Energetický mix ČR v % pro rok 2016

Energetický mix ČR v % pro rok 2015

Energetický mix ČR v % pro rok 2014

Energetický mix ČR v % pro rok 2013

Energetický mix ČR v % pro rok 2012

Energetický mix ČR v % pro rok 2011

Wind energy in the Czech republic
Partners