Hlavní hřídel větrné elektrárny

Česká republika se řadí k největším výrobcům hřídelí pro větrné elektrárny. Firmy Škoda Plzeň a Vítkovice Steel jsou etablovanými dodavateli hřídelí pro většinu světových výrobců větrných elektráren. Hřídel je vyrobena jako výkovek, jak je vidět na obrázcích. Pří následujícím třískovém obrábění je velký důraz kladen na přesnost.
 
Budoucí hlavní hřídel větrné elektrárny. Zde ještě jako polotovar – výkovek.
 
Manipulace s výkovkem hřídele pro větrnou elektrárnu
 
Hřídel větrné elektrárny připravená k exportu. V popředí obrázku je vidět příruba, na kterou bude usazena rotorová hlava. Červené krytky chrání závity, kde budou umístěny šrouby spojující hřídel a rotorovou hlavu.
 
Hřídele pro větrnou elektrárnu, tentokrát určené pro jiného výrobce větrných elektráren.
 
 

 

Education
Partners