Sorry, this article is available only in Czech version.

Německé sdružení FÖS – Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (Fórum ekologicko-sociálního tržního hospodářství) zveřejnilo na podzim letošního roku přepracovanou a aktualizovanou studii s názvem „Was Strom wirklich kostet“, tedy Co stojí skutečně elektřina. Jedná se o porovnání státní podpory a celospolečenských nákladů konvenčních a obnovitelných zdrojů.


Studie znovu poukazuje na skutečnost, že konvenční zdroje (tedy zejména jaderné a uhelné elektrárny) profitují již desetiletí ze státní podpory ve formě finanční pomoci, daňových zvýhodnění, výhodnějších rámcových podmínek ad. Na rozdíl od obnovitelných zdrojů se větší část těchto nákladů nepromítá transparentně do ceny elektřiny, ale jde k tíží státního rozpočtu (jsou tedy daňovými poplatníky hrazeny skrytě, nepřímo). To stejné platí o tzv. externích nákladech, což jsou zejména škody na životním prostředí, vliv na změnu klimatu, krytí rizik jaderné havárie. Studie uvádí rovněž výčet a vyčíslení těchto nákladů a podpor, patří k ním např. průzkumy k hledání lokality pro trvalé uložiště jaderných odpadů, nejrůznější dotace na modernizace, výzkum a vývoj, započítání souvisejících poplatků, od kterých je dané odvětví osvobozeno, apod. Aktuální i historický přehled cen elektřiny v ČR najdete na portálu oEnergetice.


Na německém příkladu jsou celospolečenské náklady na elektřinu z jednotlivých zdrojů v roce 2012 vyčísleny následovně: větrná energie - 8,1 cent/kWh (2,025 Kč/kWh), vodní energie – 7,6 cent/kWh (1,90 Kč/kWh), elektřina z uhlí v součtu 15,6 cent/kWh (3,90 Kč/kWh), elektřina z jádra – minimálně 16,4 cent/kWh (4,1 Kč/kWh). Zatímco podpora OZE v Německu spolkne za rok 2012 ca 13 Mld. EUR, které spotřebitelé uhradí na příspěvcích v ceně elektřiny ve výši 3,59 cent/kWh (ca 895 Kč/MWh), celkový objem dodatečných nákladů konvenčních zdrojů pro rok 2012 byl vyčíslen na 40 Mld. EUR, tedy 3x více, než je podpora OZE.

 

Studie jsou dostupné v německém nebo anglickém jazyce v plné čí zkrácené verzi na webových stránkách FÖS, BWE nebo EWEA:


německy, plná verze - http://www.foes.de/pdf/2012-08-Was_Strom_wirklich_kostet_lang.pdf


německy, zkrácená verze - http://www.wind-energie.de/sites/default/files/download/publication/was-strom-wirklich-kostet/20120911_bwe_greenpeace_studie_stromkosten_final.pdf


anglicky, zkrácená verze - http://www.foes.de/pdf/2013-03-full-costs-of-power-generation.pdf

 

Ilustrační porovnání nákladů a přínosu OZE, kdy na straně nákladů jsou vyčíslené náklady podpory, zvýšené náklady na rozvoj sítí a na regulační energie, na straně přínosů pak eliminace škod na životním prostředí, přínosy na komunální úrovni, Merit-Order-Effekt projevující se v ceně silové elektřiny a snížení potřeby importu elektřiny, si můžete prohlédnout zde: http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/1209_AEE_Kosten_Nutzen_Stromerzeugung_aus_EE_2011_03.pdf

 

Podrobnější studie k problematice vlivu rozvoje OZE na sítě a další náklady si nechává zpracovat přímo Spolkové ministerstvo životního prostředí, studie aktualizovaná za rok 2011 je ke stažení dostupná zde: http://erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/knee_update_2012_bf.pdf


Samostatně se studie věnují také tzv. Merit-Order-Effektu rozvoje OZE na tržní cenu elektřiny. Jednu z těchto studií naleznete na stránkách Evropské asociace pro větrnou energie EWEA: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/MeritOrder.pdf


Studii na toto téma si nechalo zpracovat rovněž německé ministerstvo životního prostředí (BMU), v německém jazyce naleznete zde: http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gutachten_merit_order_2010_bf.pdf

 

Wind energy in the Czech republic
Partners